StimuLab

Personer tegner på ark i en workshop

Gjennom StimuLab skal Difi stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Publisert: 06. feb 2018, Sist endret: 09. nov 2018

Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som har vært en prøveordning i 2016 og 2017, er nå etablert som en fast ordning under navnet StimuLab og er et samarbeid mellom Difi og Design og arkitektur Norge (DOGA).

Tilbyr støtte til innovasjon

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Vi tilbyr tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring. 

Sammen med statlige virksomheter eller kommuner og det private markedet tester vi ut nye måter å jobbe på. Midlene vi tildeler skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet og prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. Prosjektene vi samarbeider med, blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Bli med i StimuLab?

Her kan du lese om hvordan vi rekrutterer nye prosjekter. Neste mulighet vil være i 2019.

Prosjektene vi inngår samarbeid med får

  • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Difi og DOGA.
  • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk (trippel diamant).
  • midler til kjøp av tjenestedesign og annen kompetanse, tilpasset prosjektets behov.
  • hjelp til innovativ anskaffelse av riktig kompetanse.
  • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning.
  • kompetanseheving.
  • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen.

Deling av erfaringer og kunnskap

I prøveperioden har åtte prosjekter jobbet med helt ulike problemstillinger. Både vi i Difi/DOGA og prosjektene i ordningen har gjennom arbeidet fått kunnskap om og erfaring med å jobbe på nye måter og å samarbeide med markedet for å løse problemstillinger som tar utgangspunkt i utfordringer, ikke antakelser eller en foreslått løsning. Alt dette bygger vi nå videre på når Difi og DOGA i 2018 fortsetter samarbeidet og rekrutterer nye prosjekter.

Det er også et mål at hele offentlig sektor skal dra nytte av erfaringene vi gjør oss i arbeidet med #StimuLab som helhet og de erfaringene de enkelte prosjektene gjør seg med brukersentrert tjenesteutvikling. Resultatene og erfaringene fra de åtte prosjektene i prøveperioden vil publiseres her på difi.no i tiden fremover.

Difi + DOGA = StimuLab

StimuLab er et oppdrag til Difi fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vi samarbeider med DOGA for å sikre tverrfaglig kompetanse i arbeidet. I fellesskap kan vi utnytte hverandres kompetanse og oppnå mer sammen enn ved å jobbe hver for oss. Med Difis brede forvaltningskompetanse og DOGAs designkompetanse, utfyller vi hverandre og kan tilby tverrfaglig støtte, råd og veiledning til prosjektene vi samarbeider med.

Deldette

Mer om StimuLab

Bilde av hånd med penn som skriver og mennesker i bakgrunnen

Hvordan bli med i StimuLab?

StimuLab søker samarbeid med kommuner og statlige virksomheter som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. Neste frist for å søke om å bli med i i ordningen vil være i 2019. Her kan du lese litt om hvordan utvelgelsen foregår.

Fire nye innovasjonsprosjekter i StimuLab

Fire nye prosjekter har fått støtte fra StimuLab etter at første søknadsrunde i 2018 er ferdig. Prosjektene som er valgt ut, er de som best svarte på kriteriene, og representerer en bredde i tematikk og utfordringer de skal løse.

Vår metode - den triple diamanten

Prosjekter som får støtte fra StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden og består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Erfaringer fra prosjektene

I 2016 og 2017 har åtte prosjekter fått støtte fra Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign (StimuLab). Her kan du lese mer om prosjektene.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*