#StimuLab

Personer tegner på ark i en workshop

Arbeidet med å stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv i forvaltningen fortsetter i 2018. Vi vil støtte statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som har vært en prøveordning i 2016 og 2017, fortsetter som en fast ordning under navnet #StimuLab og med 10 millioner kroner å dele ut i 2018. #StimuLab er et samarbeid mellom Difi og Design og arkitektur Norge (DOGA), og det er nytt av året at også kommunal sektor er med i ordningen.

Tilbyr støtte til innovasjon

#StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Vi tilbyr tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Sammen med statlige virksomheter eller kommuner og det private markedet skal vi teste ut nye måter å jobbe på, i prosjekter som skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. Nå søker vi etter nye samarbeidsprosjekter. Fristen er 9. mars 2018.

#StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

Prosjektene vi samarbeider med, blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Vi søker nå etter nye samarbeidsprosjekter. Har din virksomhet eller kommune

  • et gjenstridig problem som dere ønsker å løse på nye måter?
  • en utfordring som dere står fast i?
  • nye behov som dere ikke vet hvordan dere skal møte? 

Les mer om hvordan ditt prosjekt kan bli med i #StimuLab.

Prosjektene vi inngår samarbeid med får

  • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Difi og DOGA.
  • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk (trippel diamant).
  • midler til kjøp av kompetanse innen tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering, tilpasset prosjektets behov.
  • hjelp til innovativ anskaffelse av riktig kompetanse.
  • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning.
  • kompetanseheving.
  • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen.

Deling av erfaringer og kunnskap

I prøveperioden har åtte prosjekter jobbet med helt ulike problemstillinger. Både vi i Difi/DOGA og prosjektene i ordningen har gjennom arbeidet fått kunnskap om og erfaring med å jobbe på nye måter og å samarbeide med markedet for å løse problemstillinger som tar utgangspunkt i utfordringer, ikke antakelser eller en foreslått løsning. Alt dette bygger vi nå videre på når Difi og DOGA i 2018 fortsetter samarbeidet og rekrutterer nye prosjekter.

Det er også et mål at hele offentlig sektor skal dra nytte av erfaringene vi gjør oss i arbeidet med #StimuLab som helhet og de erfaringene de enkelte prosjektene gjør seg med brukersentrert tjenesteutvikling. Resultatene og erfaringene fra de åtte prosjektene i prøveperioden vil publiseres her på difi.no i tiden fremover.

Difi + DOGA = #StimuLab

#StimuLab er et oppdrag til Difi fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vi samarbeider med DOGA for å sikre tverrfaglig kompetanse i arbeidet. I fellesskap kan vi utnytte hverandres kompetanse og oppnå mer sammen enn ved å jobbe hver for oss. Med Difis brede forvaltningskompetanse og DOGAs design- og innovasjonskompetanse, utfyller vi hverandre og kan tilby tverrfaglig støtte, råd og veiledning til prosjektene vi samarbeider med.

Last ned

Publisert: 29. apr 2016, Sist endret: 18. feb 2018

Deldette

Mer informasjon om #StimuLab

Bilde av hånd med penn som skriver og mennesker i bakgrunnen

Vi søker nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune

Har din virksomhet eller kommune et gjenstridig problem som dere ønsker å løse på nye måter? En utfordring som dere står fast i? Nye behov som dere ikke vet hvordan dere skal møte? #StimuLab søker nå etter nye samarbeidsprosjekter og både statlige virksomheter og kommuner kan melde inn prosjektforslag innen fristen 9. mars.

Modell som viser den triple diamanten

Vår metode - den triple diamanten

Prosjekter som får støtte fra #StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden og består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Erfaringer fra prosjektene

I 2016 og 2017 har åtte prosjekter fått støtte fra Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign (#StimuLab). Her kan du lese mer om prosjektene.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*