Vi søker nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune

Bilde av hånd med penn som skriver og mennesker i bakgrunnen

Har din virksomhet eller kommune et gjenstridig problem som dere ønsker å løse på nye måter? En utfordring som dere står fast i? Nye behov som dere ikke vet hvordan dere skal møte? #StimuLab søker nå etter nye samarbeidsprosjekter og både statlige virksomheter og kommuner kan melde inn prosjektforslag innen fristen 9. mars.

Arbeidet med Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign fortsetter under det nye navnet #StimuLab og med 10 millioner ferske kroner å dele ut i 2018. Vi søker samarbeid med virksomheter som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. 

#StimuLab er ikke en tradisjonell tilskuddsordning med tildeling av midler etter søknad. Vi har en åpen prekvalifisering hvor interesserte virksomheter kan sende inn en kort beskrivelse av utfordringen eller behovet. Basert på denne informasjonen og faste kriterier, velger vi ut noen prosjekter som vi går i videre dialog med. Endelig tildeling av midler bestemmes av vår styringsgruppe.

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

Prosess – prekvalifisering:

 • Beskriv din utfordring/behov gjennom å svare på noen spørsmål i dette skjemaet. Prosjektene som velges ut må overbevise om brukerbehov, lederforankring, egen ressursinnsats og innovasjonspotensial. Skjemaet sendes på e-post til postmottak@difi.no innen 9. mars 2018.
 • For at prosjektet skal gå videre, legger vi også vekt på samfunnsnytte, gevinstpotensial og læring og overføringsverdi
 • Vi vil vi legge spesielt vekt på å støtte virksomheter som har utfordringer med komplekse problemstillinger og som vil kreve samarbeid mellom flere aktører.
 • Vi vurderer alle forslagene som kommer inn, og hvis vi har behov for mer informasjon, vil vi ta kontakt. De forslagene som svarer best på kriteriene, går vi videre i dialog med.
 • De forslagene vi ikke har mulighet til å gå videre med, får beskjed om dette. Noen av forslagene kan bli vurdert som «foreløpige», altså aktuelle på et senere tidspunkt. De vil også få beskjed om dette.
 • Vi legger opp til en ny runde med rekruttering og prekvalifisering av nye prosjekter etter sommeren 2018. Følg med her på difi.no for mer informasjon.
 • I 2018 har vi kr. 10 millioner som skal støtte ulike innovasjonsprosjekter i stat og kommuner. Hvor mange prosjekter midlene fordeles på er ikke forhåndsbestemt, men basert på erfaringer fra prøveperioden vil vi hovedsakelig støtte noen færre, litt større prosjekter, enn tidligere.

Videre prosess – forstå, forankre og forplikte:

I den videre dialogen med de prekvalifiserte, dykker Difi og DOGA dypere inn i utfordringen. Sammen med virksomheten(e) bidrar vi til å forstå og tydeliggjøre innovasjonspotensial, og sørger for forankring og forpliktelse til den innovative arbeidsformen vi legger opp til. De prosjektene som ikke i tilstrekkelig grad kan bekrefte dette, vil ikke gå videre fra denne fasen. Endelig tildeling av midler og valg av prosjekter bestemmes av styringsgruppa etter denne fasen.

Innovativ anskaffelsesprosess

Arbeidet som er gjort i prosessen fram til nå, danner grunnlaget for en innovativ anskaffelse. I anskaffelsen må leverandørene kunne levere på tjenestedesign, gevinstrealisering og endringsledelse, og eventuelle andre kompetanser som trengs i prosjektet. Difi og DOGA veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen, fram til valg av leverandør. Formalitetene omkring selve anskaffelsen vil bli levert av Difi. Ved kontraktsinngåelse med leverandør overføres det formelle eierskapet til oppdraget og for tjenesteutviklingen til tjenesteeieren/e selv. Nå starter selve utviklingsarbeidet opp.

Innovativ arbeidsform

Virksomhetene vi inngår samarbeid med må våge å tenke nytt om roller, tjenester og systemer og jobbe på en innovativ måte. Kjennetegn ved innovative metoder er at de:

 1. har en åpen og utforskende form.
 2. identifiserer behov, oppnår innsikt og en omforent problemforståelse
 3. involverer samarbeid med relevante aktører, brukere og berørte parter
 4. har en helhetlig og systematisk tilnærming til utfordringen
 5. innebærer tidlig prototyping og testing
 6. bruker visualisering som metode

Prosjekter som får støtte fra #StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller den triple diamanten. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden. Her kan du lese mer om metoden og hvordan vi jobber med prosjektene i #StimuLab.

Prosjektene vi inngår samarbeid med får

 • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Difi og DOGA.
 • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk (trippel diamant).
 • midler til kjøp av kompetanse innen tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering, tilpasset prosjektets behov.
 • hjelp til innovativ anskaffelse av riktig kompetanse.
 • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning.
 • kompetanseheving.
 • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen.

Last ned

Publisert: 06. feb 2018, Sist endret: 19. feb 2018

Deldette

Kontakt