Hva er innovasjon?

Innovasjon er et begrep som kan være vanskelig å forklare. Det er mange ulike oppfatninger om begrepet, mange ulike tilnærminger til faget og ikke minst mange ulike definisjoner.

Vi har valgt følgende definisjon som ledetråd for vårt arbeid med innovasjon:

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Dette er en definisjon som ikke bare omhandler de bedriftsøkonomiske sidene ved innovasjon. Merverdi for samfunnet er en viktig faktor når vi snakker om innovasjon i offentlig sektor, fordi man må se på både bedriftsøkonomiske resultater og samfunnsøkonomiske fordeler. Noe som er samfunnsøkonomisk lønnsomt er ikke nødvendigvis bedriftsøkonomisk lønnsomt og vice versa.

Formålet med innovasjon i offentlig sektor kan med andre ord være både å skape sosial og økonomisk verdi. Sosial verdi kan være å utvikle bedre tjenester for borgerne for eksempel ved å korte ned ventetiden på sykehusene. Økonomisk verdi kan være både økte inntekter og sparte utgifter.

 

Publisert: 15. des 2014, Sist endret: 02. jun 2017

Deldette

Fagartikler

Viktige elementer i innovasjonsarbeidet

Det er mange ulike oppfatninger om begrepet, mange ulike tilnærminger til faget og mange ulike definisjoner. Men noen elementer må være med for at noe skal betegnes som innovasjon.

Kjennetegn på innovative organisasjoner

Hva kjennetegner de organisasjonene som lykkes med å være innovative sammenlignet med de som ikke lykkes? Forskere har funnet noen dimensjoner som går igjen.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*