Kva er innovasjon?

Innovasjon er eit omgrep som det kan vere vanskeleg å forklare. Det er mange ulike oppfatningar om omgrepet, mange ulike tilnærmingar til faget og ikkje minst mange ulike definisjonar.

Publisert: 15. des 2014, Sist endra: 31. mai 2018

Vi har valt følgande definisjon som leietråd for vårt arbeid med innovasjon:

Innovasjon er å fornye eller lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.

Dette er ein definisjon som ikkje berre handlar om dei bedriftsøkonomiske sidene ved innovasjon. Meirverdi for samfunnet er ein viktig faktor når vi snakkar om innovasjon i offentleg sektor, fordi ein må sjå på både bedriftsøkonomiske resultat og samfunnsøkonomiske fordelar. Noko som er samfunnsøkonomisk lønnsamt er ikkje nødvendigvis bedriftsøkonomisk lønnsamt og vice versa.

Føremålet med innovasjon i offentleg sektor kan med andre ord vere å skape både sosial og økonomisk verdi. Sosial verdi kan vere å utvikle betre tenester for borgarane, til dømes ved å korte ned ventetida på sjukehusa. Økonomisk verdi kan vere både auka inntekter og sparte utgifter.

 

Sharethis

Fagartikler

Viktige element i innovasjonsarbeidet

Det er mange ulike oppfatningar om omgrepet, mange ulike tilnærmingar til faget og mange ulike definisjonar. Men nokre element må vere med for at noko skal kunne kallast innovasjon.

Kjennetegn på innovative organisasjoner

Hva kjennetegner de organisasjonene som lykkes med å være innovative sammenlignet med de som ikke lykkes? Forskere har funnet noen dimensjoner som går igjen.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*