Innovative anskaffelser

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner i året. Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine anskaffelser stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger i mye større grad enn i dag. Det handler om god planlegging og åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen.

Publisert: 14. okt 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Innovative offentlige anskaffelser fremmer økt samspill mellom det offentlige og leverandører, der det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet samtidig som det offentlige får bedre løsninger til sine behov.

Dialog i anskaffelsesprosessene

Dialog mellom innkjøper, brukere og leverandører i planleggingsfasen gjennomføres i liten grad og utnyttes lite som et mulighetsrom for samspill når det gjelder å identifisere nye alternative produkter og løsninger. Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for at offentlige virksomheter er i dialog med leverandører før konkurransen utlyses, men det er viktig å passe på at dialogen ikke utelukker konkurranse og at hensynet til likebehandling ivaretas.

Innovative anskaffelser steg for steg

Difi har i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling utviklet en metode for hvordan gjennomføre innovative anskaffelser. Hovedtrekkene i metoden er å bruke god tid i behovsdefineringen og ha dialog med leverandørmarkedet i fasen før konkurransen gjennomføres og er i gang. Innspillene fra dialogaktivitetene og tidlig brukerinvolvering benyttes ved utformingen av kravspesifikasjonen, det vil si oppdragsgiver beskriver hvilke funksjon som skal dekkes, og overlater til markedets kreativitet, kompetanse og innovative muligheter å komme med konkrete løsningsforslag.

Du kan lese mer om eksempler på innovative offentlige anskaffelser (fra både stat og kommune) på sidene til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Les også mer om metoden for innovative anskaffelser steg for steg.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut