Verktøy og metoder

Det finnes mange gode innovasjonsverktøy. Her finner du noen eksempler som kan hjelpe deg.

Tren innovasjonsmuskelen

Å komme i gang med innovasjon handler om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringer underveis. Det finnes en rekke verktøy og metoder som egner seg for innovasjonsprosesser. Noen passer for deg som er helt ny i faget. Andre er tilpasset deg som allerede er i gang og søker nytt påfyll. Her samler vi noen eksempler som du kan bruke i ditt arbeid. 

De sju innovasjonstrinnene

De sju innovasjonsstegene, modell fra Nesta
 

De sju innovasjonstrinnene, oversatt etter en modell fra Nesta i Storbritannia.

De 7 innovasjonstrinnene synliggjør at arbeidet med innovasjon har mange faser, og at prosessen ikke er lineær. Innovasjon handler om å gå hele veien fra å identifisere utfordringer og ideer til løsning, via ulike faser med testing og implementering til skalering og systemendring. Modellen er utviklet av NESTA. Mer om de ulike fasene finner du på NESTAs nettsted.

Mange veier til Rom

Verktøyene vi presenterer er ment som inspirasjon og hjelp på veien. Noen egner seg for komplekse prosesser, andre er enkle metoder du kan teste ut i mindre skala. De er valgt fordi erfaring viser at de er relevante og egner seg for offentlig sektor. Dette er ikke de eneste anbefalte verktøyene.

Tips oss om andre verktøy

Vi ønsker å videreutvikle ”verktøykassen” sammen med dere. Har du tips om andre gode verktøy, hører vi gjerne fra deg. Da kan flere innovatører få hjelp på veien.

Publisert: 15. des 2014, Sist endret: 26. okt 2017

Deldette

Innovasjonsverktøy

Tjenestedesign

Tjenestedesign er en brukersentrert måte å utvikle tjenester på. Metodikken kan bidra til at offentlige virksomheter leverer verdifulle og helhetlige tjenester med effektiv drift.

Skjermbilde av Samveis - verktøy for tjenesteinnovasjon

Samveis - veikart for tjenesteinnovasjon

KS har lansert et nytt veikart for tjenesteinnovasjon. Målet med verktøyet er å gi konkret hjelp til norske kommuner som ønsker å nyskape sine tjenester - og til alle andre som driver med tjenesteinnovasjon.

Håndbok i behovsdrevet innovasjon

Håndboken er et hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, men den er også relevant for innovasjonsarbeid i andre sektorer.

Metode for innovative anskaffelser

Skal du gjøre innkjøp der behovet ikke dekkes gjennom å kjøpe mer av det du har kjøpt før? Metoden for innovative anskaffelser kan hjelpe deg.

Brukarinvolvering

Brukarinvolvering kan gi verdifull innsikt om brukaranes behov.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*