Handbok i behovsdriven innovasjon

Handboka er eit hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, men den er også relevant for innovasjonsarbeid i andre sektorar.

Publisert: 20. jan 2015, Sist endra: 26. jan 2018

Handboka viser ulike metodar og tips som gir lesaren ei god tilnærming til ein behovsdriven innovasjonsprosess. Anbefalte metodar er skildra steg for steg, og gjer vegen mot ei behovsdriven utvikling av både produkt og tenester enklare.

Bakgrunnen for handboka er eit samarbeidsprosjekt mellom InnoMed, Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn. Partnarane samarbeider om kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knytt til behovsdriven innovasjon i helsesektoren. Erfaringar frå pilotprosjekt er no samla i ei kortfatta handbok for å kome alle innovasjonsaktørar til gode.

Sharethis

Kommentarar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut