Innovasjonsbarometer for staten 2018

Innovasjonsbarometeret ble lansert på forvaltningskonferansen 2018
Foto: Difi

På forvaltningskonferansen 2018 lanserte Difi det første innovasjonsbarometeret for statlig sektor i Norge. Funn fra innovasjonsbarometeret, dybdeanalyser og datasett vil bli publisert fortløpende på difi.no.

Publisert: 21. nov 2018, Sist endret: 14. jan 2020

Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor. Datainnsamlingen ble fullført høst 2018 og dybdeanalyser, datasett og mer vil bli publisert fortløpende på difi.no

Innovasjonsbarometeret inngår som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kunnskapsgrunnlag i arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Hva er Innovasjonsbarometeret for staten?

Innovasjonsbarometeret ble først utviklet av Center for Offentlig Innovation (COI) 1 i Danmark. I Danmark har undersøkelsen blitt gjennomført to ganger, både i statlig og kommunal sektor. KS gjennomførte i fjor norges første Innovasjonsbarometer i kommunal sektor, og bygde med dette videre på det danske barometeret.

Innovasjonsbarometeret skal kartlegge hvordan innovasjon foregår i staten. Kunnskapen fra dataene forteller oss hvordan innovasjon foregår, og hva som kan være med på å hemme/fremme innovasjon i offentlig sektor.

Undersøkelsen

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført to parallelle undersøkelser. Den ene ble sendt til virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede strategiske innovasjonsarbeid.

Den andre undersøkelsen ble sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet i den enkelte virksomhet og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid i de siste to år.

MålgruppePopulasjon (antall virksomheter fra VOF)Inviterte virksomheter (bruttoutvalg)Besvart (nettoutvalg)Svarprosent
Strategisk nivå1801808044%
Operativt nivå2267168676245%

Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt departement/direktorat har svart. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Resultatene av undersøkelsen gjøres tilgjengelig på våre nettsider, når resultatene er klare.

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut