Innovasjonsprisen 2017

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2017 er på 500.000 og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. Prisen deles ut på Arendalskonferansen i juni.

 

En anerkjennelse av dem som går foran

Å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier, og det innebærer risiko for å feile. Det koster å være i front og bane vei for andre. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne dem som går foran. Prisen skal derfor tildeles en kommune som er i front på innovasjon.

Nytt – nyttig - nyttiggjort

Juryen vektlegger at innovasjonsprosessen har et lengre løp:

  1. Man identifiserer at det er behov for noe nytt.
  2. Man utvikler noe som er nyttig.
  3. Den nye løsningen er nyttiggjort.

Kriterier

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon.

Juryen vil videre se på hvorvidt løsningen(e):

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?

"Livet etter prisen" - spredningsaktiviteter

”Skal vi løse fremtidens velferdsoppgaver må vi jobbe smartere enn i dag. Innovasjonsprisen er et bidrag til dette. Det er utrolig artig å se hvor mye innovativt som skjer i norske kommuner. Jeg håper mange kommuner blir inspirert av de gode tiltakene."

For at innovasjon skal skape samfunnsmessig merverdi er det viktig at løsningen spres til andre. Kommunene som søker om prisen forplikter seg til å dele sin erfaring med andre. Difis innovasjonssatsning vil i samarbeid med de nominerte kommunene legge til rette for dette gjennom fysiske og digitale møteplasser etter prisutdelingen.

Difi vil løfte frem kommunene som blir nominert til Innovasjonsprisen 2017. Dette har vi gjort tidligere ved å produsere filmklipp om innovasjonsarbeidet deres og arrangere innovasjonsmøteplasser i samarbeid med de nominerte.

Se filmklippene på våre nettsider.

Prisutdelingen

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skattum, rådgiver Kirsten Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli

Foto: Difi

Stolte vinnere fra Bærum kommune, representert ved (fra venstre) spesialrådgiver skole Christian Sørbye Larsen, direktør for strategi og utvikling Christian Skattum, rådgiver Kirsten Viga Skretting og rådmann Erik Kjelstadli

Innovasjonsprisen 2016 gikk til Bærum kommune for deres målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid. Prisen ble delt ut av statssekretær Paul Chaffey på Arendalskonferansen torsdag 9. juni. Bergen og Sarpsborg var sterke finalister som høstet gode ord fra juryeldere Katinka Greve Leiner og Paul Chaffey.

Kommunaldepartementet står bak prisen som ble delt ut for første gang i 2014. Tidligere vinnere er Arendal kommune, Sandnes kommune og Bærum kommune.

Last ned

Sist endret: 
14. feb 2017

Deldette

Jury og søknadsskjema 2017

Hver kommune kan sende inn en søknad, med opptil tre innovasjonseksempler:

Søknadsskjema Innovasjonsprisen 2017

Juryen som skal vurdere søknadene består av:

Katinka Greve Leiner – direktør, Ferd Sosiale Entreprenør (Juryleder)

Rolf Rønning – professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer

Une Tangen – seniorrådgiver innovasjon, KS

Kirsten Viga Skretting – spesialrådgiver innovasjon, Bærum kommune

Difi er sekretariat for juryen og vil sørge for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no 

 

Artikler om innovasjonsprisen

Innovasjonspris til Bærum kommune

Bærum kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for sitt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid. Prisen ble delt ut på Arendalskonferansen torsdag 9. juni.

Innovasjonsprisen 2016

Bergen, Bærum og Sarpsborg er nominert til KMDs innovasjonspris 2016

Med sterk konkurranse fra de andre kommunene var det på overtid at juryen kom fram til de tre nominerte til Innovasjonsprisen 2016. Nå skal de nominerte kommunene være med til Arendalskonferansen i juni hvor vinneren av KMDs innovasjonspris og en halv million kroner skal kåres.

Innovasjonspris til Sandnes kommune for satsing på russisk matematikk

Sandnes kommune mottar kommunesektorens innovasjonspris for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. Elevene på Smeaheia barneskole i Sandnes får toppresultater på nasjonale prøver i matematikk etter at skolen tok i bruk metoden. Stavanger og Asker kommune var også nominert til prisen på kr. 500 000,-.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*