Stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign

I partnerskap med statlige virksomheter skal Difi teste ut design og brukersentrerte metoder i utviklingen av offentlige tjenester. Målet er å utvikle mer helhetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. Tjenesteutviklingen skal stimulere til bruk av mer innovative metoder og øke innovasjonskraften i staten.

Offentlig sektor må bli mer bruker-orientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon. Da blir tjenestene bedre.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Difi en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. Vi samarbeider med Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) som har ekspertise på design i offentlig tjeneste­utvikling. Sammen tilbyr vi et unikt kompetansemiljø for innovasjon og brukerretting i offentlig sektor.

Difi har inngått rammeavtale med ti konsortier av leverandører som tilbyr kompetanse på tjenestedesign, gevinstrealisering og endringsledelse.

Samarbeid om tjenesteutvikling i statlige virksomheter

Difi tilbyr støtte og midler til brukersentrert, innovativ tjenesteutvikling i statlige virksomheter. Tjenesteeier skal fortsatt ha ansvar for tjenesteutviklingen, og virksomhetens strategier og rammeverk skal ligge til grunn for tjenesteutviklingen.

 Våre partnere får:

  • en unik anledning til å forbedre tjenester og prosesser i samarbeid med Difi og DOGA.

  • midler til kjøp av kompetanse innen tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering.

  • enklere anskaffelse av riktig kompetanse.

  • kompetanseheving og erfaringsdeling.

  • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning.

Tildeling av midler

Stimuleringsordningen er ikke en ordinær søknadsordning hvor Difi tildeler midler etter søknad. Virksomhetene rekrutteres på kunnskap om og tilgang til samfunnsflokene i offentlig sektor som Difi jobber med på mange hold. Ordningen er en prøveordning som varer ut 2017, og for å rekke å realisere gevinster innen utgangen av prosjektet har vi allerede startet prosessene for partnerskap og tildeling av alle midlene for 2017. 

Tildeling av midler bestemmes av en styringsgruppe. Denne tildeler støtte til tjenesteutvikling etter følgende kriterier: Brukernes behov, forankring og organisasjonens endringsvilje, vår vurdering av tjenesteutviklingens innovasjonsgrad og tilrettelegging for spredning til andre.

Spredning og deling av erfaringer og kunnskap

Det er et mål at hele offentlig sektor skal dra nytte av erfaringene med brukersentrert tjenesteutvikling. Stimuleringsordningen vil spre og dele kunnskap og erfaringer fra arbeidet.

Last ned

Sist endret: 
30. jan 2017

Deldette

Artikkelliste

Kafemøte, stimuleringsordningen

Verdien av den uformelle møteplassen

Juleinnspurten er travel, og vi som jobber med stimuleringsordningen her i Difi sees ikke så ofte. Her om dagen fant vi en ledig tidsluke i kalenderen, og tok et møte på en av hovedstatens kafeer.

UDI: En bedre søknadsprosess i familieinnvandringssaker

Søknadsprosessen for de som søker om familieinnvandring i dag er for uoversiktlig og uforutsigbar. Søkerne må forholde seg til flere forskjellige etater, søknadene som blir levert inn er ofte ikke fullstendige, og brukerne må ofte møte opp flere ganger i forbindelse med søknaden.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*