Klart språk og brukerinvolvering

Difi har ansvaret for regjeringens satsing på klart språk i staten. Brukerinvolvering, innovasjon og tjenestedesign er også temaer vi jobber med.

Fellesføring 2016 om brukerinvolvering

I 2016 har alle statlige virksomheter fått et krav om å kartlegge hvordan brukerne opplever virksomheten gjennom fellesføringen i tildelingsbrevene. 

Mer om fellesføringen i tildelingsbrevene for 2016

Årets fellesføring i tildelingsbrevene er: 
«Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal <virksomheten> kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. <Virksomheten> står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. På bakgrunn av kartleggingen skal <virksomheten> vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrapporten for 2016 skal <virksomheten> omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.»

Se også Rundskriv til fellesføring 2016.

Hvordan tolker Difi fellesføringen?

Ordlyden i fellesføringen viser at det ikke er lagt spesielle føringer på hvilke brukerinvolveringsmetoder som bør benyttes og at man står fritt til å ta i bruk det som er best egnet. Det betyr også at man kan bruke de metodene som er mest hensiktsmessige og som står i forhold til de ressursene man har. Kanskje vet dere mye allerede, men har bare ikke dokumentert det eller satt det inn i denne sammenhengen?

De aller fleste virksomheter har heller ikke bare én tjeneste, løsning eller myndighetsoppgave som er rettet mot brukerne, men gjerne et knippe. Da er det også behov for å prioritere de områdene som trenger det mest; som der en har flest klager eller tidstyvinnspill, forhold som angår mange eller som er viktig for spesielle brukergrupper.

Det aller viktigeste med årets fellesføring er, etter Difis oppfatning, å begrunne hvilke forbedringstiltak som eventuelt er satt i gang på grunnlag av brukerinvolveringen og forklare hvilke effekter det har gitt.

På disse sidene finner du eksempler på ulike metoder å bruke i virksomhetens innsats for å styrke brukerrettingen (eller kontakten med brukerne). Det kan handle om alt fra tjenestedesign og LEAN til brukerreiser, dialogmøter, brukerundersøkelser, klarspråkarbeid og ulike måter for å registrere og systematisere informasjon som virksomheten allerede har. 

Klart språk og klart lovspråk

Difi tilbyr rådgiving i prosjektarbeid, evaluering og måling av klarspråkarbeid, i tillegg til blant annet møteplasser og foredrag, praktiske verktøy og erfaringsdeling. 

Prosjektet «Klart lovspråk» skal gjøre språket klarere i fire utvalgte, innbygerrettede lover. På bakgrunn av erfaringene med disse lovene skal prosjektet utvikle en arbeidsform som kan brukes i annet lovutviklingsarbeid for innbyggerrettede lover. Arbeidet inngår i satsingen til regjeringen for en enklere hverdag for folk flest, blant annet gjennom enklere lover og regler. 

Publisert: 10. nov 2014, Sist endret: 09. aug 2017

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*