Interne styringsdokumenter

Strategier, verdier, virksomhetsplaner og handlingsplaner er eksempler på interne styringsdokumenter der det kan være naturlig å ha mål, strategier og tiltak for brukerretting.

Publisert: 07. apr 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Arbeidet med å produsere slike dokumenter er ofte verdifulle prosesser fordi virksomheten må samle seg om hva, hvorfor og hvordan man skal arbeide med brukerretting. Det endelige dokumentet forplikter dessuten til etterlevelse internt og rapportering til overordnete departement og/eller til virksomhetens styre.

Under gjengir vi noen eksempler på mål, visjoner og tiltak i slike dokumenter.

Strategier

De aller fleste statlige virksomheter har én eller flere strategier for sin virksomhet. Det kan være overordnete strategier, kommunikasjonsstrategier, strategier for enkelte områder mv. Mange formulerer også ulike typer mål for brukerretting i slike dokumenter.

Helsedirektoratets strategiske plan for 2011-2014 har følgende målformulering for spesialisthelsetjenesten om brukermedvirkning (side 10): ”Brukere skal systematisk ha en konkret rolle, gi innspill til og ha innflytelse på kvalitetsarbeidet i tjenestene. Den enkelte bruker skal tas med på råd ifht sin egen behandling.”

I ”Strategiplan for Utlendingsdirektoratet for 2011-2014”, er et av hovedmålene at ”beslutninger skal fattes nærmere brukerne”. Dette vil i blant annet innebære kortere ventetid og bedre service for UDIs brukere.

Et av prinsippene i Difis kommunikasjonsstrategi handler om at ”vi skal involvere brukere og samarbeidspartnere i utformingen av tjenestene våre, og vise at vi mener alvor med visjonen om utvikling gjennom samarbeid.”

Verdier, visjoner, prinsipper

En del virksomheter har også kjerneverdier, visjoner eller prinsipper for sin virksomhet som på ulike måter handler om brukerretting.

En av UDIs kjerneverdier er for eksempel ”vis respekt for brukerne og deres situasjon.”

Virksomhetsplaner og handlingsplaner

I virksomhetsplan og handlingsplaner kan brukerrettingstiltaket beskrives ut fra hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som har ansvar, mål for tiltak og når det skal være ferdig.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut