Søk om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster (lover og forskrifter)

Statsorganer kan nå søke prosjektet «Klart lovspråk» om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster, fortrinnsvis lover og forskrifter. Støtten er på kr 60 000 per virksomhet og skal dekke innleie av språkrådgiver. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for seks statsorganer. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Publisert: 07. apr 2016, Sist endret: 28. mar 2017

I skriveverkstedene skal deltakerne arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og målet er å komme fram til bedre juridiske tekster.

Vilkår for å få støtte:

  • Deltagerne skal arbeide med aktuelle juridiske tekster, helst en lov eller forskrift.
  • De skal arbeide med den samme teksten eller de samme tekstene gjennom hele prosessen.
  • Det deltagerne lærer på skriveverkstedene, må ha overføringsverdi til annet arbeid med juridiske tekster.
  • Det skal holdes minst tre skriveverksteder over en avtalt periode.

Virksomheter som velger en lov eller forskrift vil bli prioritert. Virksomhetene skal lage referat eller annen dokumentasjon fra skriveverkstedene, med en kort oppsummering av hvilke språkspørsmål som ble diskutert. Vi ber også om en kort vurdering av nytten som skriveverkstedene har hatt. Dokumentasjonen skal sendes til prosjektet «Klart lovspråk» etter at verkstedene er gjennomført.

Støtten er på kr 60 000 og skal dekke utgifter til å leie inn en ekstern språkrådgiver. De som får støtte, må selv engasjere den eksterne språkrådgiveren og avtale når skriveverkstedene skal holdes. Virksomhetene kan i tillegg søke om å få dekket eventuelle utgifter til reise og opphold for språkrådgiveren, etter avtale med prosjektet «Klart lovspråk».

Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Fyll ut skjemaet og send det til sissel.motzfeldt@difi.no.

Deldette