Klart språk

Klart språk gir resultater: Ei meir effektiv forvaltning, betre og meir brukarvenlege tenester. Klarspråk fremmar demokratiet, rettstryggleiken og skaper tillit. Difi og Språkrådet samarbeider om tiltak for å stimulere til godt og brukarvennleg språk i statlege verksemder.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endra: 07. okt 2020

Den gylne pennen – eit nettkurs i klarspråk

Kven skriv vi eigentleg for i stat og kommune? Og korleis kan vi skrive slik at mottakaren forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får du ei innføring i dei viktigaste klarspråksteknikkane. 

Sjå ein smakebit frå nettkurset

Gjennom oppgåver og eksempel trenar du på korleis du kan skrive slik at mottakaren forstår. Kurset er for alle tilsette i det offentlege som skriv i jobben.  

Verktøy, råd og tips

Nettstaden klarspråk.no inneheld praktiske verktøy, råd og tips om korleis språket kan gjerast meir klart og brukarvennleg. I tillegg finst blant anna informasjon om gjennomføring av språkprosjekt, verktøy for evaluering og måling av klarspråksarbeid, erfaringar frå andre språkprosjekt, døme på forbetra tekstar, quiz og språkhumor. Her er òg samla relevante undersøkingar og annan dokumentasjon og informasjon om arrangement og kurs.

Vi har utvikla fleire publikasjonar:

Fagleg rådgjeving

Difi tilbyr rådgjeving i prosjektarbeid og måling av verknadene av klarspråksarbeid. Difi kan også halde inspirasjonsforedrag og innlegg om prosjektet og klarspråksarbeid i samband med til dømes oppstartsseminar og leiarsamlingar i statlege verksemder. Vi kan også vere samtalepartnar og gje råd ved planlegging av eit klarspråksprosjekt og undervegs i arbeidet.

Klarspråksprisen

Statens klarspråkspris er ein årleg pris som blir gjeven til ei statleg verksemd som har gjort ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvennleg språk i tekstane sine til publikum. Du kan lese meir om Klarspråksprisen på klarspråk.no, og sjå oversikt over tidlegare vinnarar.

Støtteordningar

Kvart år kan statlege verksemder søkje om økonomisk støtte til klarspråksarbeid. I 2016 hadde vi to støtteordningar, ei for tekstrevisjon og ei anna for måling av verknadene av klarspråksarbeid.

Arrangement

Vi arrangerer også frukostseminar, konferansar og andre møteplassar for statstilsette som arbeider med klarspråk. Sjå opptak og presentasjoner frå tidlegare arrangement på klarspråk.no.

Klart lovspråk

«Klart lovspråk» er eit eige prosjekt om språket i juridiske tekstar.

Sharethis

Om prosjektet

  • Difi leia i perioden 2008-2012 prosjektet «Klart språk i staten» på oppdrag frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.
  • Målet med prosjektet var å «øke oppmerksomheten om klarspråk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne».
  • Frå 2013 er arbeidet med klart språk ei av Difi sine faste oppgåver.

Aktuelt

Klarspråk illustrasjon

Nominer kandidatar til klarspråksprisane!

Har verksemda di jobba godt med klarspråk? Eller veit du om ein "trekkhund" som har gjort ein særskild innsats i klarspråksarbeidet? No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane. Fristen er 1. februar 2019.

Klarspråk illustrasjon

Hvem vinner klarspråksprisene?

Få med deg utdelingen av klarspråksprisene via nettet onsdag 21. mars. I alt fire priser skal deles ut. Hele Norges «Helsesista» vil fortelle om hvordan hun møter ungdommene med språket de bruker, og vi får høre om betydningen av klart helsespråk.

Opptak fra frokostseminar om klarspråksverktøy 24. november

På dette seminaret presenterte Difi og Språkrådet det nye nettkurset i klarspråk, «Den gylne pennen», og vi fikk høre hvordan Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde tatt kurset i bruk. Vi presenterte også andre verktøy som kan hjelpe deg i klarspråksarbeidet.

Råd og tips om skriveverkstader

Bruk av skriveverkstader breier om seg i klarspråksarbeidet. Fleire verksemder har hatt stor nytte og glede av denne arbeidsmetoden som set tverrfagleg samarbeid i system. No har Difi laga eit hefte med råd og tips om denne metoden.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*