Klart språk

Klarspråk-logo

Difi og Språkrådet samarbeider om tiltak for å stimulere til godt og brukarvennleg språk i statlege verksemder.

Den gylne pennen – eit nettkurs i klarspråk

Kven skriv vi eigentleg for i stat og kommune? Og korleis kan vi skrive slik at mottakaren forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får du ei innføring i dei viktigaste klarspråksteknikkane. 

Sjå ein smakebit frå nettkurset

Gjennom oppgåver og eksempel trenar du på korleis du kan skrive slik at mottakaren forstår. Kurset er for alle tilsette i det offentlege som skriv i jobben.  

Ta kurset her
læringsplattformen.difi.no

Verktøy, råd og tips

Nettstaden klarspråk.no inneheld praktiske verktøy, råd og tips om korleis språket kan gjerast meir klart og brukarvennleg. I tillegg finst blant anna informasjon om gjennomføring av språkprosjekt, verktøy for evaluering og måling av klarspråksarbeid, erfaringar frå andre språkprosjekt, døme på forbetra tekstar, quiz og språkhumor. Her er òg samla relevante undersøkingar og annan dokumentasjon og informasjon om arrangement og kurs.

Vi har utvikla fleire publikasjonar: Heftet "Klart språk gir resultat", boka "Klar, men aldri ferdig", "Metodeheftet for effektmåling av klarspråksarbeid" og heftet "Et klarere lovspråk".

Fagleg rådgjeving

Difi tilbyr rådgjeving i prosjektarbeid og måling av verknadene av klarspråksarbeid. Difi kan også halde inspirasjonsforedrag og innlegg om prosjektet og klarspråksarbeid i samband med til dømes oppstartsseminar og leiarsamlingar i statlege verksemder. Vi kan også vere samtalepartnar og gje råd ved planlegging av eit klarspråksprosjekt og undervegs i arbeidet.

Klarspråksprisen

Statens klarspråkspris er ein årleg pris som blir gjeven til ei statleg verksemd som har gjort ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, godt og brukarvennleg språk i tekstane sine til publikum. Du kan lese meir om Klarspråksprisen på klarspråk.no, og sjå oversikt over tidlegare vinnarar.

Støtteordningar

Kvart år kan statlege verksemder søkje om økonomisk støtte til klarspråksarbeid. I 2016 hadde vi to støtteordningar, ei for tekstrevisjon og ei anna for måling av verknadene av klarspråksarbeid.

Arrangement

Vi arrangerer også frukostseminar, konferansar og andre møteplassar for statstilsette som arbeider med klarspråk. Sjå opptak og presentasjoner frå tidlegare arrangement på klarspråk.no.

Klart lovspråk

«Klart lovspråk» er eit eige prosjekt om språket i juridiske tekstar.

Publisert: 08. jan 2015, Sist endra: 30. aug 2017

Sharethis

Om prosjektet

  • Difi leia i perioden 2008-2012 prosjektet «Klart språk i staten» på oppdrag frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.
  • Målet med prosjektet var å «øke oppmerksomheten om klarspråk i statsforvaltningen og legge forholdene til rette for at statlige virksomheter skal kunne forbedre språket i sin skriftlige kommunikasjon med innbyggerne».
  • Frå 2013 er arbeidet med klart språk ei av Difi sine faste oppgåver.

Aktuelt

Opptak fra frokostseminar om klarspråksverktøy 24. november

På dette seminaret presenterte Difi og Språkrådet det nye nettkurset i klarspråk, «Den gylne pennen», og vi fikk høre hvordan Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde tatt kurset i bruk. Vi presenterte også andre verktøy som kan hjelpe deg i klarspråksarbeidet.

Klarspråksprisen

Nominer kandidatar til Klarspråksprisen

No kan du nominere kandidatar til Klarspråksprisen 2016! Nytt i år er at det også vert delt ut ein eigen klarspråkspris for kommunesektoren, i tillegg til både temapris og utmerkinga "Årets trekkhund". I år er det også ein ny jury som skal vurdere kandidatane. Fristen for å nominere kandidatar er 21. oktober.

Råd og tips om skriveverkstader

Bruk av skriveverkstader breier om seg i klarspråksarbeidet. Fleire verksemder har hatt stor nytte og glede av denne arbeidsmetoden som set tverrfagleg samarbeid i system. No har Difi laga eit hefte med råd og tips om denne metoden.

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

Kven skriv vi eigentleg for i det offentlege? Og korleis kan vi skrive så mottakarane forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune no eit gratis kurstilbod, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er vinner av Statens klarspråkspris for 2015. Tilsynet har store ambisjoner med klarspråksarbeidet sitt: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

Klart språk gir resultat

Klart språk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Men kva er dei meir konkrete resultata for innbyggjarar, stat og kommune?

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*