Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral (SI) vinner Klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. Prisen ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

SI har jobbet intensivt med klart og godt språk i fire år og berømmes av juryen for å ikke ha hvilt på sine laurbær: «Når dette statsorganet har fått gode resultater, har det brukt disse resultatene og utviklet seg videre etter tanken «Vi er gode, men vi må bli enda bedre», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Vinnerne av Klarspråksprisen 2015
 

Vinnerne: Fra venstre fagdirektør Ragnhild Samuelsberg i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, assisterende direktør Christel Halsen i Statens innkrevingssentral, kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Mariken Holter og statsråd Jan Tore Sanner. (Foto: KMD)

De har også imponert juryen med måten de har involvert brukerne i utviklingen av tjenestene og har gjennomført flere typer brukerundersøkelser. De har også lyktes i å ta klarspråk inn i den digitale tida, og ser viktigheten av et klart og godt språk uavhengig av om kontakten med brukerne skjer på nett, via brev, sms eller på telefon.

Statens klarspråkspris deles i år ut for sjette gang og konkurransen har aldri vært skarpere.

– Det er tydelig at profesjonaliseringen i etatene er kommet lenger og at klarspråkarbeidet har begynt å sette spor, sier juryleder Kjell Lars Berge, professor ved Universitetet i Oslo.

Blant de som ikke nådde helt til topps i år vil juryen spesielt trekke fram Helseøkonomiforvaltningen, som har gjort mye godt klarspråksarbeid gjennom mange år.

Temaprisen 2014 til skatteetaten

Også for temaprisen var nivået høyt, og juryen har vurdert ti kandidater som har jobbet spesielt med å informere om en plikt og/eller rettighet i et klart, godt og brukervennlig språk. Vinneren ble skattetaten for sitt arbeid med skattetrekksmeldinga og innføring av elektronisk skattekort.

Også temaprisvinneren får ros fra juryen for å ha tatt brukerne sine på alvor. All tekst er testet av en godt sammensatt brukergruppe og grundig evaluert.

- Det er imponerende at hele 92 % av testpersonene har oppfattet den endringen det ble informert om, sier juryleder Berge.

Årets trekkhund – en hyllest til ildsjelene

Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg ble «Årets trekkhund», en utmerkelse som er ny av året og som er opprettet for å hedre ildsjelene i klarspråksarbeidet. Samuelsberg fikk prisen for å ha stått i spissen for klarspråksarbeidet i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet gjennom flere år. Juryen trekker fram hennes vilje til å dele av sin kunnskap og erfaring både i og utenfor departementsfellesskapet, og hun er en tydelig klarspråksarbeider som også «har stått i blesten» for klarspråkssaken.

Lenke til jurybegrunnelsene på klarspråk.no.

Lenke til KMDs pressemelding.

Se flere foto på Flickr

Publisert: 24. feb 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Deldette

Om prisen

Statens klarspråkspris er KMDs pris for klart, godt og brukervennlig språk i staten. Prisene skal være en belønning til de som har lagt ned et arbeid med klarspråk og en inspirasjon til videre arbeid, både for de som vinner og for andre virksomheter.

Statens klarspråkspris (hovedprisen) går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen deles ut for 6. i år. Vinneren må kunne vise til

  • klar og lett forståelig informasjon til publikum
  • systematisk og dokumentert innsats for godt språk, både på nynorsk og bokmål
  • et språkarbeid som involverer store deler av virksomheten

Temaprisen ble delt ut første gang i fjor. For 2014 er temaet klar informasjon om rettigheter og plikter, og prisen går til et statsorgan som har skrevet gode informasjonstekster, gjerne i flere sjangre og kanaler, om en plikt eller rettighet. Med temaprisen ønsker vi å inspirere de som har begynt og som har oppnådd gode resultater på enkeltområder, men som ikke nødvendigvis har foreløpig oppnådd et helhetlig språkarbeid i store deler av virksomheten

Årets trekkhund er en påskjønnelse til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet på en arbeidsplass, som har motivert andre, eller vært pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og dermed bidratt til gode resultater. Utmerkelsen deles ut for første gang i år.

Juryen for Statens klarspråkspris består av

  • professor Kjell Lars Berge (leder)
  • forfatter og forlagsredaktør Ragnfrid Trohaug
  • språkkonsulent og filolog Ola Breivega
  • tidligere direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen.

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut