Veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning

Veiledningen kan brukes på store og små skjermer.

Å kommunisere i sosiale medier er kommunikasjon på samme måte som kommunikasjon i andre kanaler. Statens kommunikasjonspolitikk og virksomhetenes egne retningslinjer for kommunikasjon gjelder derfor også for kommunikasjon i sosiale medier. På noen områder skiller likevel sosiale medier seg fra de tradisjonelle kanalene forvaltningen bruker.

Publisert: 15. mar 2018, Sist endret: 19. apr 2019

Skrive ut?

Veiledningen er laget som nettsider, og finnes ikke som PDF. Det er fordi vi ikke ønsker at gamle versjoner skal sirkulere. Dersom du ønsker å lese på papir, kan du skrive ut nettsidene.

Sosiale medier utgjør en stadig viktigere del av kommunikasjonen i samfunnet. Det gjelder også kommunikasjonen mellom offentlig forvaltning og innbyggerne. Det er derfor naturlig at forvaltningen er til stede i sosiale medier, og at kommunikasjonsenhetene bruker ressurser på å håndtere sosiale medier på riktig måte. I Statens kommunikasjonspolitikk heter det at «Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i politikkutformingen». Sosiale medier egner seg godt til dette.

Gjennom å kommunisere i sosiale medier når du ikke hele befolkningen. Det er derfor viktig å ikke bruke sosiale medier som eneste kanal for viktig informasjon.

Målet med denne veiledningen er at den skal få utvikle seg i takt med utviklingen i sosiale medier. Den vil derfor ikke være konstant, men i stadig utvikling og forbedring slik at du som bruker skal ha mest mulig nytte av den.

Veiledningen er basert på kunnskap, råd fra fagpersoner, retningslinjer og regelverk. Den er bygget opp av en generell veiledning til sosiale medier og av temaer som for eksempel "universell utforming". Temaene består av veiledende prinsipper, beskrivelse av roller, gjeldende bestemmelser, tilgjengelige ressurser og praktiske eksempler hentet fra faktiske hendelser. Tanken er å utvide med flere aktuelle temaer og vi tar gjerne imot innspill på hvilke dette skal være.

  Veiledningen er en oppfølging av:

  Takk for bidrag

  Til å lage veiledningen har vi hatt med oss ressurspersoner med kompetanse på sosiale medier, kommunikasjon og forvaltningskunnskap, både fra offentlig og privat sektor. Vi retter derfor en stor takk til dere som har bidratt med konkrete erfaringer og kunnskap. Spesiell takk til Ståle Lindblad for sin innsats som prosjektleder.

  Noen av de virksomhetene som har vært med, er:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (som oppdragsgiver og bidragsyter)
  • Kommunikasjonsforeningen
  • NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Datatilsynet
  • Statsministerens kontor
  • Arkivverket
  • Samferdselsdepartementet
  • Forbrukerrådet
  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Utlendingsdirektoratet
  • NRK
  • Innovasjon Norge
  • If Skadeforsikring

  Kommentarer

  Skriv ny kommentar

  * obligatorisk felt som du må fylle ut

  Kontakt