Innhold i sosiale medier

Innholdet er selve bærebjelken i sosiale medier. Ulike sosiale medier er tilpasset ulike typer innhold, og stadig flere tillater flere typer innhold. Godt innhold er den viktigste ingrediensen i vellykket bruk av sosiale medier.

""
 

Dette er en betaversjon av Veiledning i sosiale medier. Vi ønsker på dette tidspunktet ikke at veiledningen deles med et stort antall personer, men med utvalgte grupper slik at vi klarer å håndtere tilbakemeldingene på en god måte. Kommenter under, eller send innspill til redaksjonen@difi.no.

Mens tradisjonell kommunikasjon ofte dreier seg om å formidle innhold som primært skaper verdi for avsenderen, så handler sosiale medier hovedsakelig om å formidle innhold som skaper verdi for mottakeren. Avsenderen må dermed presentere budskapet på en måte som mottakeren opplever som verdifull.

Historiefortelling

Innhold i sosiale medier fungerer best om det utformes som historier. Uansett om det er tekst, bilde, video eller lyd, så bør innholdet fortelle en historie. En historie i denne sammenhengen sier ikke nødvendigvis noe om mengden innhold. Et bilde eller et par setninger kan være en historie.

Du kan for eksempel presentere et forslag eller et vedtak i en historie om hvorfor forslaget fremmes, hva man ønsker å forbedre, eller hva man ønsker tilbakemelding på.

Personlig

Personlig innhold fungerer bedre enn upersonlig innhold i sosiale medier. Tilsvarende, så fungerer det bedre å snakke med publikum enn å snakke om publikum. For eksempel kan du snakke med de som berøres av et forslag eller et vedtak, heller enn å la en politiker eller byråkrat fortelle om forslaget.

Det er viktig å ikke forveksle personlig med privat. Selv om du deler innhold med et personlig preg, så bør du være varsom med å tre inn i den private sfæren.

En som bruker sosiale medier

Klart språk

Tekster fra det offentlige skal bruke et korrekt, klart og brukertilpasset språk. Dette gjelder også tekster i sosiale medier. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • Finner det de trenger
  • Forstår det de finner
  • Kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Humor

Humor fungerer bra i sosiale medier. Riktig bruk av humor kan være nøkkelen til viral spredning av et budskap, og kan gjøre selv det mest trivielle budskap mer interessant.

Humor er imidlertid et virkemiddel som bør brukes med varsomhet. Brukt feil, kan humor virke mot sin hensikt.

Noen tips for bruk av humor:

  • Ikke bruk humor i forbindelse med saker som er forbundet med negative følelser
  • Ikke bruk humor hvis det kan krenke, såre, henge ut eller på annen måte ramme enkeltpersoner eller grupper
  • Ikke bruk humor som kan virke støtende

Ironi kan ofte misforstås av mottaker. Du bør derfor være forsiktig med bruk av ironi.

Veiledning i sosiale medier
Sosiale mediers rolle i forvaltningen

 

Publisert: 16. aug 2017, Sist endret: 15. feb 2018

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kontakt