Praktisk eksempel: Arkivering av en kommunes kanal i sosiale medier 

Hva skjedde og hva kan vi lære?

Publisert: 19. mar 2019, Sist endret: 15. aug 2019

Situasjon 

Kommunene har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau og parkeringsplasser. Brøyting om vinteren er derfor en viktig oppgave for kommunene. En kommune poster på sin egen Facebook-side når de starter arbeidet med brøyting, blant annet med informasjon om hva innbyggeren må gjøre i forkant av at arbeidet starter. 

I kommentarfeltet på Facebook-siden får kommunen konkrete tips om manglende brøyting og vanskelig fremkomst. For en av veiene der det er kommet inn konkret tips om både vanskelige kjøreforhold og fare for gående. 

Hva er dilemmaet? 

Dilemmaet er hvordan kommunen skal håndtere tipsene som kommer inn i kommentarfeltet. 

Forslag til løsning 

Offentlige virksomheter som velger å bruke sosial medier som kommunikasjonskanal med innbyggerne bør utarbeide retningslinjer for hvordan ulike tilbakemeldinger og tips skal behandles. 

Dersom kommunen åpner for at innbyggerne kan melde om forhold som krever oppfølging eller behandling må journalføring vurderes. Ellers må kommune informere om hvor denne typen henvendelser skal sendes.  

Aktuelt prinsipp 

Kommentarer og diskusjonstråder er en del av kommunikasjonen. 

Deldette