Kompetansemidler

Frist for å søke om kompetansemidler for tariffperioden 2016-2018 er nå utløpt. Neste mulighet kommer høsten 2018 - forutsatt at det avsettes midler i tarifforhandlingene for perioden 2018-2020.  
 

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016-2018 avsluttet? Da finner du skjema for sluttrapportering her: 
https://response.questback.com/difi/sluttrapportering
--------------

Slik søker du

Hvem kan søke?

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Partene oppfordrer virksomhetene til å søke midler til både små og store prosjekter, eksempler på prosjekter som har fått støtte fra ordningen tidligere kan du lese om her

Dette legger vi vekt på

Satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Bakgrunn

Kompetansemidlene har gjennom flere perioder bidratt til at virksomheter har kunnet gjennomføre kompetansetiltak det ellers ikke ville vært rom til i den daglige drift.

I tariffperioden 2014-2016 ble det for eksempel gitt støtte til prosjekter for bedre videomøter, til forebygging av hatkriminalitet, og til kompetanseheving av utsatte ansatte

Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning.  Se utlysningen her.

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt med prosjektleder Ole Martin Svendsen på tlf 952 16 468, eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 18. jan 2018

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*