Kompetansemidler

Søk midler til din statlige virksomhet - partene i det statlige arbeidsliv lyser ut 10 millioner til kompetanseutviklingstiltak

Slik søker du

Hvem kan søke?

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Partene oppfordrer virksomhetene til å søke midler til både små og store prosjekter, eksempler på prosjekter som har fått støtte fra ordningen tidligere kan leses her

Dette legger vi vekt på

Satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Bakgrunn

Kompetansemidlene har gjennom flere perioder bidratt til at virksomheter har kunnet gjennomføre kompetansetiltak det ellers ikke ville vært rom til i den daglige drift.

I tariffperioden 2014-2016 ble det for eksempel gitt støtte til prosjekter for bedre videomøter, til forebygging av hatkriminalitet, og til kompetanseheving av utsatte ansatte

Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning.  Les utlysningen her (lenke kommer). 

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt på tlf 952 16 468, eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Sist endret: 
24. mar 2017

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*