Kompetansemidler

Statlige virksomheter kan nå søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområde lyser ut 24 millioner kroner til formålet.

Slik søker du kompetansemidler

Slik søker du kompetansemidler

Få rask oversikt over hvilke fem områder du kan søke innenn.

Personalmelding om utlysning av kompetansemidler i staten  (lovdata.no)

Du kan nå søke om kompetansemidler til din virksomhet.  Søknadsfrist er 15. november.

Søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon finner du på disse sidene. 

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016-2018 avsluttet?

Bruk vårt skjema for sluttrapportering

Hvis spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte Dyve Simenstad på telefon 906 41 248 eller e-post kompetansemidler@difi.no.

 

Kontakt