Kompetansemidler

I Hovedtariffavtalen for 2018-2020 er det satt av 25 mill. kroner til kompetanseutviklingstiltak i statlige virksomheter og 6 mill. til felles opplærings- og utviklingstiltak. 

Vi åpner for innsending av søknader så snart utlysningen kunngjøres for høsten 2018. Søknadsfrist antas å bli på senhøsten. 

Oppdatert søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon legges ut så snart utlysningen er kunngjort. 
 

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016-2018 avsluttet? Skjema for sluttrapportering finner du her: 
https://response.questback.com/difi/sluttrapportering

 

--------------

Slik søker du (informasjonen under gjelder for 2016-2018)

Hvem kan søke?

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Partene oppfordrer virksomhetene til å søke midler til både små og store prosjekter, eksempler på prosjekter som har fått støtte fra ordningen tidligere kan du lese om her

Dette legger vi vekt på

Satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Bakgrunn

Kompetansemidlene har gjennom flere perioder bidratt til at virksomheter har kunnet gjennomføre kompetansetiltak det ellers ikke har vært rom til i daglig drift.

I tariffperioden 2014-2016 ble det for eksempel gitt støtte til prosjekter for bedre videomøter, til forebygging av hatkriminalitet, og til kompetanseheving av utsatte ansatte

Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning.  Se utlysningen her.

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt med prosjektleder Ole Martin Svendsen på tlf 952 16 468, eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 19. jun 2018

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*