Kompetansemidler

Statlige virksomheter kan søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområdet lyste ut i 24 millioner kroner til formålet for perioden 2018-2020.

Slik søker du kompetansemidler

Søknadsfristen for å søke kompetansemidler 2018-2020 er utløpt. Vi mottok 71 søknader, hvorav 44 prosjekter fikk tildeling. 

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016–2018 avsluttet?

Bruk vårt skjema for sluttrapportering

Hvis spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte Dyve Simenstad på telefon 906 41 248 eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Personalmelding om utlysning av kompetansemidler i staten  (lovdata.no