Kompetansemidler

I hovedtariffavtalene mellom Staten, LO, Unio og YS og Staten og Akademikerne, er det for perioden 2016-2018 satt av 25 millioner kroner for å stimulere til kompetanseutvikling i staten.

Søk på midler for tariffperioden 2016-2018
Søknadsfrist 09. desember 2016

Tema for perioden

Partene vil i perioden 2016-2018 legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Hvem kan søke?

Tiltak som får støtte skal være innen følgende tema:

  • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk
  • Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv
  • Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser
  • Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
  • Oppfølging av målet om flere lærlinger i staten
  • Nyskapende tiltak prioriteres

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Det gis støtte til målrettede og systematiske kompetanseutviklingstiltak i og i samarbeid mellom virksomheter, som er forankret hos virksomhetsledelsen, og som er basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra disse kan deles på tvers av statlige virksomheter. 

Se retningslinjene (PDF) for mer informasjon

Hvordan søker man?

For å søke på kompetansemidlene må utfylt søknadsskjema (doc) og eventuelle vedlegg sendes til postmottak@difi.no innen 09. desember 2016. Søknaden merkes prosjekt 16-74.

Last ned

Sist endret: 
30. nov 2016

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*