Kompetansemidler

I Hovedtariffavtalen er det for perioden 2018–2020 satt av 25 mill. kroner til kompetanseutviklingstiltak i statlige virksomheter.

Vi åpner for innsending av søknader medio august, når utlysningen er kunngjort. Søknadsfrist ventes å bli medio november.

Søknadsskjema, retningslinjer og annen relevant informasjon legges ut fortløpende. 

Er ditt prosjekt i tariffperioden 2016-2018 avsluttet?

Bruk vårt skjema for sluttrapportering

Hvis spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Ole Martin Svendsen

på telefon 952 16 468 eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Denne informasjonen gjelder for den forrige tariffperioden 2016-2018

Hvem kan søke?

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Partene oppfordrer virksomhetene til å søke midler til både små og store prosjekter, eksempler på prosjekter som har fått støtte fra ordningen tidligere kan du lese om her

Dette legger vi vekt på

Satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Bakgrunn

Kompetansemidlene har gjennom flere perioder bidratt til at virksomheter har kunnet gjennomføre kompetansetiltak det ellers ikke har vært rom til i daglig drift.

I tariffperioden 2014-2016 ble det for eksempel gitt støtte til prosjekter for bedre videomøter, til forebygging av hatkriminalitet, og til kompetanseheving av utsatte ansatte

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt med prosjektleder Ole Martin Svendsen på tlf 952 16 468, eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 20. aug 2018

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*