Kompetansemidler

Søk midler til din statlige virksomhet - partene i det statlige arbeidsliv lyser ut 10 millioner til kompetanseutviklingstiltak

Frist for å søke om kompetansemidler for tariffperioden 2016-2018 er nå utløpt. Neste mulighet kommer høsten 2018 - forutsatt at det avsettes midler i tarifforhandlingene for perioden 2018-2020.  

--------------

Slik søker du

Hvem kan søke?

Etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Partene oppfordrer virksomhetene til å søke midler til både små og store prosjekter, eksempler på prosjekter som har fått støtte fra ordningen tidligere kan du lese om her

Dette legger vi vekt på

Satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser. 

Bakgrunn

Kompetansemidlene har gjennom flere perioder bidratt til at virksomheter har kunnet gjennomføre kompetansetiltak det ellers ikke ville vært rom til i den daglige drift.

I tariffperioden 2014-2016 ble det for eksempel gitt støtte til prosjekter for bedre videomøter, til forebygging av hatkriminalitet, og til kompetanseheving av utsatte ansatte

Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning.  Se utlysningen her.

Spørsmål?

For spørsmål rundt søknad og søknadsprosess, ta kontakt med prosjektleder Ole Martin Svendsen på tlf 952 16 468, eller e-post kompetansemidler@difi.no.

Publisert: 22. des 2014, Sist endret: 23. okt 2017

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*