På nett med læring - felles kompetanseløft i staten

På nett med læring er en satsing for å etablere et felles digitalt læringstilbud og stimulere til kunnskapsdeling og gjenbruk i staten.

Ser du etter e-læringskurs?

Difi tilbyr statlige virksomheter og ansatte et variert tilbud av digitale læringsressurser som kan benyttes uavhengig av tid og sted, og uten begrensninger på antall deltakere. Vi legger også til rette for at de digitale opplæringstiltakene enkelt kan brukes i virksomhetsinterne opplæringstilbud i et blandet læringsløp.

Nye e-læringskurs 2018

I mai 2018 lanserte vi tre nye e-læringskurs tilgjengelige for medarbeidere og ledere i offentlig sektor.

Gode beslutningsgrunnlag – hvordan utrede statlige tiltak

I dette e-læringskurset kan du lære hvordan du lager gode beslutningsgrunnlag i samsvar med utredningsinstruksen. Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet. Kurset viser deg hvordan du kan gjennomføre en minimumsanalyse, en forenklet analyse og en enkel samfunnsøkonomisk analyse. 

Endringsledelse

Dette e-læringskurset er et kort og praktisk e-læringskurs for ledere i offentlig sektor. Kursettar 30 minutter å gjennomføre, og byr på konkrete utfordringer og man får utforske ulike handlingsalternativ. Gjennom tilbakemeldinger, råd og verktøy kan brukerne legge sin strategi for ledelse av endringsprosesser.

Kompetanseledelse

Formålet med dette e-læringskurset er å styrke lederes handlingskompetanse – altså hva man gjør og hvordan man gjør det. Kompetanseledelse handler om å sikre at virksomheten har nødvendig kompetanse til å løse oppgavene den har, nå og fremover. Dette kurset gir ledere en verktøykasse som gjør det mulig å utvikle, mobilisere og dreie kompetansen til medarbeiderne i riktig retning.

Difis læringssyn

  1. Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
  2. Læring fører til mestring i jobben
  3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling
  4. Difi skal bidra til at opplærinstiltakene samspiller med virksomhetsinterne læringsprosesser

Kilde: La stå! Pedagogisk veileder i utvikling av kompetansetiltak

 

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*