På nett med læring - felles kompetanseløft i staten

På nett med læring er en satsing for å etablere et felles digitalt læringstilbud og stimulere til kunnskapsdeling og gjenbruk i staten.

Ser du etter e-læringskurs?

Difi tilbyr statlige virksomheter og ansatte et variert tilbud av digitale læringsressurser som kan benyttes uavhengig av tid og sted, og uten begrensninger på antall deltakere. Vi legger også til rette for at de digitale opplæringstiltakene enkelt kan brukes i virksomhetsinterne opplæringstilbud i et blandet læringsløp.

Nye e-læringskurs 2017

I løpet av juni 2017 blir tre nye e-læringskurs tilgjengelige for medarbeidere og ledere i offentlig sektor.

Etikk for Walter – et e-læringskurs i forvaltningsetikk

Vet du hva et forvaltningsetisk dilemma er? Har du opplevd å komme i situasjoner der verdiene er i konflikt, og du ikke helt tydelig vet hva du bør gjøre? I kurset følger du Walter som havner i ulike etiske dilemmaer. Kurset er for alle ansatte i offentlig forvaltning og gir deg verktøy i hvordan du kan manøvrere deg i det etiske landskapet.

Universell utforming – e-læringskurs for nettredaktører og skribenter

Når du legger ut tekst, bilde eller video på nett, ønsker du å nå flest mulig. Kurset gir deg innsikt i hvorfor du skal jobbe med universell utforming (uu), og hvordan du kan lage innhold som er tilgjengelig for alle. Gjennom eksempler, videosnutter og oppgaveløsning, ønsker vi å gjøre det enklere for deg å komme i gang. Du vil også lære enkle metoder for hvordan du sjekker status for universell utforming på dine egne nettsider. Ta kurset i sin helhet eller bruk det som oppslagsverk.

Oi, på nynorsk! – eit innføringskurs

Blir du usikker når du skal skrive på nynorsk? I dette e-læringskurset får du verktøy som gjer deg tryggare på å bruke nynorsk i arbeidskvardagen. Kurset passar for alle offentleg tilsette. Kom i målform med Språkrådet!

Vi vil fylle på med flere nye kurs i 2018

Temaene for opplæringstiltakene velger vi ut etter grundige behovsvurderinger. Til neste år vil vi tilby nye kurs i blant annet endringsledelse, strategisk kompetanseutvikling, utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse.

Vi har lagt til grunn følgende kriterier for prioritering:

Difis læringssyn

  1. Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
  2. Læring fører til mestring i jobben
  3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling
  4. Difi skal bidra til at opplærinstiltakene samspiller med virksomhetsinterne læringsprosesser

Kilde: La stå! Pedagogisk veileder i utvikling av kompetansetiltak

  • Egnethet: Økt læring ved bruk av digitale eller blandede læringsformer
  • Etterspørsel: Har høy prioritet hos statlige arbeidsgivere
  • Læringseffektivtet: Relevant for mange potensielle brukere i mange statlige virksomheter
læringsplattformen.difi.no
Digitale opplæringstilbud for statlige virksomheter

 

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*