På nett med læring - felles kompetanseløft i staten

På nett med læring er en fireårig satsing for å etablere et felles digitalt læringstilbud og stimulere til kunnskapsdeling og gjenbruk i staten.

Ser du etter e-læringskurs?

Difi skal i samarbeid med statlige virksomheter​ produsere sentrale, digitale opplæringstiltak og etablere en felles læringsplattform i staten.

Vi tilbyr statlige virksomheter og ansatte et variert tilbud av digitale læringsressurser som kan benyttes uavhengig av tid og sted, og uten begrensninger på antall deltakere.

Difis læringssyn

  1. Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
  2. Læring fører til mestring i jobben
  3. Kompetanse utvikles gjennom samhandling
  4. Difi skal bidra til at opplærinstiltakene samspiller med virksomhetsinterne læringsprosesser

Kilde: La stå! Pedagogisk veileder i utvikling av kompetansetiltak

I tråd med Difis læringssyn vil vi legge til rette for at de digitale opplæringstiltakene enkelt kan brukes i virksomhetsinterne opplæringstilbud.

Nye e-læringskurs 2016

I løpet av 2016 blir fem e-læringskurs tilgjengelige for medarbeidere og ledere i offentlig sektor.

Den gylne pennen - et e-læringskurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår. Kurset er for alle ansatte i det offentlige som skriver i jobben.

Den vanskelige samtalen. En digital treningsarena for ledere i staten

Denne digitale treningsarenaen byr på realistisk samtaletrening med ulike medarbeidere om ulike utfordringer. Konkrete verktøy og innsikt fra ulike eksperter gjør deg tryggere på hvordan du kan ta tak når noe ikke fungerer, og hva som er ditt ansvar og handlingsrom som leder i staten. Treningsarenaen er et tilbud til alle ledere i staten.

Jakten på den gode anskaffelsen

Om du er ny eller erfaren innkjøper, leder, eller bare interessert å lære mer om betydningen av gode offentlige innkjøp, vil du gjennom tilpassede video, case og refleksjonsoppgaver styrke din kunnskap slik at din virksomhet kan gjøre bedre anskaffelser. Kurset gir også forståelse og bevissthet for hvordan anskaffelser kan brukes som strategisk virkemiddel.

Samarbeid og medbestemmelse

Nettkurset tar deg effektivt gjennom regelverk for samarbeid og medbestemmelse, og lærer deg om rammer og samhandling for godt samarbeid. Nettkurset egner seg godt som oppslagsverk og tar for seg Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og tjenestemannsloven. Formålet er å øke kunnskap og ferdigheter for å få til godt samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.

Funker det digitalt, da? Om pedagogikk og læring på nett

"Funker det digitalt, da?" er to kurs rettet mot lærere, instruktører, opplæringsansvarlige, HR-medarbeidere og HR-ledere i statlig sektor. Kursene har som mål å øke kompetansen innen digitale opplærings- metoder og nettbasert undervisning og dermed øke bruken av digital opplæring i staten. 

Vi vil fylle på med flere nye kurs i 2017 og 2018

Temaene for hva som skal lages velger vi ut etter grundige behovsvurderinger. Vi har lagt til grunn følgende kriterier for prioritering:

  • Egnethet: Økt læring ved bruk av digitale eller blandede læringsformer
  • Etterspørsel: Har høy prioritet hos statlige arbeidsgivere
  • Læringseffektivtet: Relevant for mange potensielle brukere i mange statlige virksomheter
læringsplattformen.difi.no
Digitale opplæringstilbud for statlige virksomheter

 

Aktuelt

På nett med læring-programmet skal på turné til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen

Bli kjent med Difis e-læringskurs i Trondheim og Tromsø

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og den nye felles læringsplattformen i staten? Vi kommer til Trondheim og Tromsø i september! Her vil du få veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*