Ta Sats i bruk i egen virksomhet

Ta Sats er et e-læringskurs som setter fokus på lederrollen og de rammer, muligheter og utfordringer som kjennetegner ledelse i staten. Kurset er utviklet for nye ledere, men Sats er også et verktøy til lederutvikling for mer erfarne ledere, i grupper og virksomheter.

Publisert: 09. mar 2015, Sist endret: 02. jul 2018

Målgruppe: HR og ansvarlige for kompetanse-, leder- og ledelsesutvikling.

Lederopplæring og lederutvikling

Ledelse skjer alltid i en kontekst og i en virksomhet vil en ledergruppe ha nytte av å diskutere hvordan generelle lederutfordringer håndteres «her hos oss». E-læringskurset Ta Sats byr på et kvalitetssikret faglig innhold om ledelse i en statlig kontekst, illustrert gjennom relevante case og utfordringer som ledere vil kjenne seg igjen i. Ta Sats er derfor et nyttig verktøy til både lederopplæring for nye ledere og lederutvikling for mer erfarne ledere i statlige virksomheter. HR/personal er ofte sentrale koordinatorer og støttespillere i dette oppdraget.

Opplæring for nye ledere

Opplæring av nye ledere handler å gjøre dem trygge på hva som kreves og forventes av dem i den nye rollen. Da kan flere virkemidler tas i bruk, som opplæringssamtaler, fadderordning, temabasert opplæring i verktøy og rutiner m.m. Mange har også behov for en innføring i ledelse i stat, og til dette formålet egner Sats seg godt som en av flere opplæringsaktiviteter for nye ledere. Sats kan tas i bruk på flere måter mot målgruppen nye ledere:

Dersom det er én ny leder i virksomheten

Den nye lederen gjennomfører Ta Sats på egen hånd, og virksomheten tilrettelegger noen arenaer der han/hun har noen å diskutere dilemmaer og refleksjonsoppgaver med. Dette kan eksempelvis være faste samtaler med leders egen leder, en mentor eller lederkollega/fadder fra samme eller en annen del av virksomheten. Det kan være lurt å ta én og én modul i Sats, og gjennom samtaler knytte e-læringskursets innhold opp til kultur, verdier og praksis i egen virksomhet. Bli enige om et løp og sett opp møtetidspunkt på forhånd. Møtene trenger ikke vare mer enn en halvtime, eller tas over for eksempel en lunsj.

Den nye lederen kan også delta på Difis Ny som leder-program, der han/hun har mulighet til å delta på fellessamlinger, faglige møteplasser og knytte nettverk med andre nye ledere i staten.

Dersom det er flere nye ledere samtidig i virksomheten

Virksomheten lager et felles opplæringsopplegg med blandede læringsformer for de nye lederne, der Ta Sats kan inngå som en av flere aktiviteter. Legg opp et løp som strekker seg over tid, f. eks et halvt år. Start gjerne med en felles oppstartsamling, der deltakerne kommer i gang med e-læringskurset og arbeider med forventninger og krav i lederrollen. Fortsett med ytterligere to-tre fellessamlinger i løpet av perioden, som setter fokus på for eksempel avgrensede ledelsesfaglige temaer som kommunikasjon o.l. Legg til rette for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og praktisk trening på samlingene, og la Sats utgjøre det faglige innholdet i opplegget.

E-læringskurset kan i slike blandede opplegg både brukes til individuell forberedelse til fellessamlinger, til gruppearbeid på og mellom samlingene og som faglig utgangspunkt for plenumsdiskusjoner på samlinger.

Utvikling for mer erfarne ledere og grupper

Å reflektere over egen praksis er viktig for ledere, men noen ganger trenger man litt hjelp på veien. Ta Sats er også et verktøy som kan brukes til å  sette bestemte temaer på agendaen. De ti leksjonene kan tas enkeltvis, på egenhånd eller i fellesskap, og brukes som et felles utgangspunkt for diskusjoner og gruppearbeid. Det vil holde diskusjonene på rett spor samtidig som dere arbeider aktivt med en felles lederpraksis i virksomheten. Dette er noen av temaene du finner i e-læringskurset:

 

Deldette

2 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Hei Jeg er HR ansvarlig i NFI og tenker å ta i bruk "Sats i egen virksomhet" for ledergruppen. Men jeg får ikke tilgang til enkeltedelene som kan gjennomføres på egenhånd eller i felleskap, eks "forventninger til lederrollen", "ny som leder de 30 første dagene" mv. Når jeg går inn på "sgtart" på den enkelte kursene får jeg hver gang tilbakemelding "page not found."
Har dere tips?

Erling
NFI

Hei Erling,

Sats-kurset har blitt oppdatert og ble lansert 1. juni. Disse enkeltdelene er fra det gamle kurset og derfor ikke tilgjengelig lenger. Det nye kurset har samme innhold, men er delt opp i 10 leksjoner og er mer handlingsorientert med verktøy og sjekklister knyttet til hver leksjon.

Hele kurset ligger nå tilgjengelig på Læringsplattformen vår, og hver enkeltleksjon legges ut rett etter ferien - i løpet av august.

God sommer, og ta gjerne kontakt igjen dersom du lurer å noe eller vi kan bistå!
Mvh Kristin, Difi