Ledelse i staten

Gjennom Program for bedre styring og ledelse iverksatte regjeringen flere tiltak for å styrke gjennomføringskraften og resultatorienteringen i forvaltningen. Difi fikk ansvaret for et av disse tiltakene - å etablere og drifte en satsning på ledelse og ledelsesutvikling i staten.

E-læringskurs for ledere

Hovedmålene til satsningen i perioden 2016-2020 er å

I perioden 2016-2017 har Difi gjennomført en rekke tiltak for å styrke kompetansen hos topplederne. Vi skal fortsette å utvikle flere tiltak for ledere frem mot 2020 og bidra til en ytterligere tydeliggjøring av hva god ledelse i staten er.

Aktuelt

Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anbefaling om at det opprettes et Arbeidsgiverråd i staten

Virksomhetsledere i staten overrakk sin rapport til statsråd Jan Tore Sanner fredag 30. september 2016. Rapporten omfatter anbefalinger om hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken og ta større ansvar i gjennomføringen av den. Difi har vært sekretariat for Interimsrådet.

Kontakt