Arbeidsgiverrådet

Virksomhetene i staten er ulike og mangfoldige. Arbeidsgiverrådet i staten skal bidra til at arbeidsgiverpolitikken i større grad er basert på virksomhetenes behov og utfordringer. Rådet skal blant annet styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere.

Arbeidsgiverrådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I vedtekten fremgår det at arbeidsgiverrådet skal bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, blant annet i:

  • Sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
  • Utforming av regelverk
  • Prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger.

Difi er sekretariat for arbeidsgiverrådet, som skal møtes minst fire ganger i året.

Disse er med

Arbeidsgiverrådet består av 15 toppledere i staten:

Mari Trommald: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (leder)
Haakon Bruun Hansen: Forsvaret (nestleder)
Anne Myhrvold: Petroleumstilsynet
Roger Bjerke: Direktoratet for økonomistyring
Rose-Marie Christiansen: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Marianne Vollan: Kriminalomsorgsdirektoratet
Kjell Bernstrøm: Universitetet i Bergen
Atle Hamar: Lotteri- og stiftelsestilsynet
Stein A. Ytterdahl: Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
Ellen Hambro: Miljødirektoratet
Leif Forsell: Landbruks- og matdepartementet
Liv Holmefjord: Fiskeridirektoratet
Per Sanderud: Norges vassdrags- og energidirektoratet
Kirsti Lovise Slotsvik: Kystverket
Jon Lomøy: NORAD

Vedtekter

Les mer om rådets oppgaver i vedtektene på regjeringen.no. 

Publisert: 30. aug 2017, Sist endret: 06. nov 2017

Deldette

Relaterte saker

Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anbefaling om at det opprettes et Arbeidsgiverråd i staten

Virksomhetsledere i staten overrakk sin rapport til statsråd Jan Tore Sanner fredag 30. september 2016. Rapporten omfatter anbefalinger om hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken og ta større ansvar i gjennomføringen av den. Difi har vært sekretariat for Interimsrådet.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*