Gjøre anskaffelser

Her finner du løsninger som gjør det raskere og mer effektivt å gjennomføre anskaffelser.

eBevis

eBevis forenkler utveksling av informasjon mellom leverandører og det offentlige i anskaffelsesprosessene. Den lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørerer før og etter kontraktsinngåelse.