Gjøre anskaffelser

Her finner du løsninger som gjør det raskere og mer effektivt å gjennomføre anskaffelser.

Identitetsmarkør for, med tekst torget for digitale fellestjenester. Torg med mennesker og ikoner i en digital verden
 
 

eBevis

eBevis forenkler utveksling av informasjon mellom leverandører og det offentlige i anskaffelsesprosessene. Den lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørerer før og etter kontraktsinngåelse.