Porteføljestyring

Porteføljestyring dreier seg om å indentifisere, prioritere og beslutte iverksettelse av virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

 

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere virksomhetens strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor for virksomhetsstyringen; spesielt i kombinasjon med god endringsledelse, god kompetanse innen virksomhetsarkitektur og strategisk bruk av IKT, samt god prosjektmodenhet i organisasjonen. Gjennom god porteføljestyring sikrer virksomhetsledelsen at det de investerer i prosjekter og programmer skaper de ønskede endringene og gevinstene.

Våren 2014 ble det opprettet et «Nettverk for Program- og Porteføljestyring» i offentlig sektor. Dette er et nettverk for erfaringsutveksling og gjensidig støtte virksomhetene imellom. Det er forankret i Difi og styrt og drevet av virksomhetene selv med Difi som «heiagjeng» og støttespiller.

Nettverket har valgt å basere sin porteføljestyring på Axelos porteføljestyringsmodell MoP®, og har i samarbeid med leverandørmarkedet utarbeidet et norsk begrepsapparat basert på MoP®.

Diverse kursleverandører tilbyr kurs i porteføljestyring basert på Axelos porteføljestyringsmodell MoP®

Publisert: 18. jan 2016, Sist endret: 23. mai 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*