Virksomhetens prosjektorganisasjon

På disse sidene finner du veiledning og støtte til hvordan din virksomhet kan organisere og styre sine prosjektaktiviteter på en effektiv måte.

De fleste virksomheter i offentlig sektor bruker i dag prosjekter som arbeidsform for å kunne levere resultater i tråd med virksomhetens strategiske mål. Mange styrer også noen av sine prosjekter som programmer. Det er imidlertid stor forskjell på hvor mye virksomhetene får igjen for anstrengelsene. Ved å jobbe metodisk med kontinuerlig forbedring av virksomhetens porteføljestyring og evne til å gjennomføre prosjekter og programmer, er det mye å hente i form av kostnadseffektivisering, resultater og effektivitet.

Hva er en prosjektorganisasjon?

Virksomhetens prosjektorganisasjon består av en rekke funksjoner og roller som til sammen setter virksomheten i stand til å styre sin totale prosjektaktivitet på en helhetlig, målrettet og effektiv måte.

Illustrasjon av prosjektorganisasjonens organisering
 
 

For at en virksomhet skal nå sine mål er det mange større og mindre oppgaver som skal løses. Et prosjekt  er en mulig måte å organisere og styre for eksempel et utviklingsarbeid på. Dersom en gruppe av prosjekter har et felles overordnet mål kan virksomheten velge å styre og samordne disse gjennom er program.

Den totale samlingen av prosjekter og programmer utgjør virksomhetens portefølje.

Klare roller og ansvar er en forutsetning for at prosjektorganisasjonen skal fungere optimalt. God forståelse og utøvelse av de ulike rollene vil kreve systematisk kompetanseutvikling  på ulike nivåer i organisasjonen.

Å bygge opp en effektiv prosjektorganisasjon krever langsiktig og målrettet arbeid. Et svært nyttig hjelpemiddel for å identifisere viktige forbedringsområder innen virksomhetens prosjektorganisasjon er å gjennomføre modenhetsvurderinger.

Publisert: 02. nov 2017, Sist endret: 27. nov 2017

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*