Tidstyver i forvaltningen

På disse sidene har vi samlet informasjon og oversikter fra Tidstyvprosjektet. Prosjektet er avsluttet, men det er fremdeles like aktuelt å forbedre og forenkle arbeidsprosesser. Informasjonen på disse sidene vil leve ut 2019, men det er ikke lenger mulig å legge inn tidstyver i Tidstyvdatabasen.

Info om tidstyvdatabasen

Å fjerne tidstyver er en av de fem innsatsområdene i regjeringens arbeid med å skape En enklere hverdag for folk flest. Å fjerne tidstyver dreier seg om å forenkle og forbedre arbeidsprosesser slik at kjerneoppgavene som er rettet mot brukere, borgere og næringsliv, blir best mulig. Dette har også vært fellesføringer i tildelingsbrevene for 2014 og 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har koordineringsansvaret for regjeringens tidstyvarbeid. Har du spørsmål kontakt oss: mona.hovlandjakobsen@difi.no

Tidstyvprosjektet evalueres. Forprosjektrapporten kan du lese her. En sluttrapport som oppsummmerer erfaringene med Tidstyvprosjektet kan du lese om her.

Aktuelt

Tenestedesign fjernar tidstjuvar - rapport frå tre DIP-prosjekt

Gjennom arbeid i Designdrive innovasjonsprogram (DIP) har helsesektoren fjerna tidstjuvar. I november presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA) erfaringane frå tre innovasjonsprosjekt som har brukt tenestedesign som metode.

Vestre Totens suksess med LEAN

Ved å innføre LEAN i kommunen har Vestre Toten et samlet gevinstpotensiale på 75-100 årsverk. Leder for utviklingsenheten, Kari Bjørnerud Børthus forklarer hvordan det ble gjort.

Ny innrapporteringsløsning for Oppgaveregisteret

4. april 2016 lanserte Brønnøysund ny elektronisk løsning for innrapportering til Oppgaveregisteret. Nå vil det være enklere for etatene å innrapportere. De slipper blant annet å registrere uendret informasjon som allerede finnes i Oppgaveregisteret.

Tidstyvarbeidet i KLD

Difi har spurt noen virksomheter om hvordan de rent praktisk har jobbet med tidstyver i sin virksomhet. Turen har kommet til Ingun Elde Spjelkavik som er Klima- og miljødepartementets koordinator for tidstyvarbeidet (organisasjonsavdelingen, økonomi- og styringsseksjonen).

Fra tidstyvprosjekt til kontinuerlig forbedring

Tidstyvprosjektet i Mattilsynet viste at virksomheten kan bli bedre på forbedringsarbeid, særlig når det gjelder å implementere endring på bakgrunn av erfaringer. Dette fører til at avvik kan bli gjentatt, til tross for at tidligere evalueringer peker på hva mangelen er og hvordan den kan løses.

Tidstyvinnsatsen har gitt resultater

Rambøll har gjennomført en analyse av tidstyvinnsatsen så langt. De konkluderer med at prosjektet har gitt resultater av betydning. Difi sin råd- og veiledningstjeneste får også overveiende gode tilbakemeldinger.

Har verksemda di tidstjuvar vi kan sjå nærare på?

- Vi er interessert i kontakt med verksemder og departement som har ein tidstjuv vi kan sjå nærare på. Kanskje vi kan utvikle eit eksempel på korleis vi kan løyse problemet, seier Rune Kjørlaug ansvarleg for DifiCamp.

Automatiserte løsninger forenkler arbeidet

Rapportering i universitets- og høyskole sektoren tar mye unødvendig tid. Arne Lunde i Kunnskapsdepartementet, forteller hva som gjøres for å effektivisere arbeidet.

Tidstyvdatabasen

Her kan du lese om hvordan du følger opp tidstyver i databasen. Du kan ikke lenger legge inn nye tidstyver i databasen.

Datadeling sparer fylkesmennene for tid

Tiden er forbi da fylkesmennene rapporterte til Statens helsetilsyn på skjemaer av ulik kvalitet om forhold innen barnevernet, helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten.

Fjern tidstjuvar med ny app

Lei av å bruke tid på timelister? Tysdag 22. september lanserte Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) ein ny mobil-app, som heiter DFØ-app.

Evaluering av tidstjuvarbeidet

Difi har inngått avtale med Rambøll om å evaluere arbeidet med å fjerne tidstjuvar. Evalueringa skal både gje betre kunnskapsgrunnlag om tidstjuvarbeidet i forvaltninga, og få fram kva resultat og effektar prosjektet har hatt.

Kontakt