Hva er en tidstyv?

I offentlig sektor handler tidstyvarbeidet om å prioritere kjerneoppgavene, slik at ressursene brukes på en måte som gir gode og effektive tjenester for brukere, borgere og næringsliv.

Publisert: 09. jan 2015, Sist endret: 16. mai 2019

Kvifor oppstår tidstjuvar?

Førsteamanuensis Endre Sjøvold ved NTNU om kvifor tidstjuvar oppstår.

Tidstyver er aktiviteter din virksomhet bruker unødvendig mye tid på. Dette kan være unødig rapportering, dobbeltarbeid og uhensiktsmessige rutiner.

Tidstyvbegrepet brukes ofte synonymt med «bortkastet tid». For brukere og næringsliv kan tidstyver være unødig tid de må bruke på å forholde seg til offentlig sektor. Det kan dreie seg om vanskelige skjemaer som skal fylles ut, manglende nettløsninger og «byråkratiske ordninger». 

Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner, manglende IT-systemer, kompetanse osv. Tidstyver kan også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter.

Slik fjerner du tidstyvene

Få innspill fra ansatte i virksomheten til å spille inn hvilke tidstyver de opplever at eksisterer i virksomheten. Ledelsen må deretter sortere og systemaisere innspillene. Til hjelp for videre prosess anbefaler vi deg å se på disse sidene:

Tidstyvenes opprinnelse

Opprinnelig stammer begrepet «tidstyver» fra en barnebok fra 1973: «Momo, eller kampen om tiden» av den tyske forfatteren Michael Ende. Skurkene i historien er den tallrike skaren av grå herrer fra Tidssparekassen. Det er de som har stjålet skatten fra menneskene. Og skatten er tiden.

Boken er en kritisk kommentar til et samfunn som er opptatt av å spare tid, av tidsstudier og tidsstyring. Dette kan være en nyttig tanke å ha med seg også i arbeidet med tidstyver i forvaltningen. Vårt utgangspunkt er å innrette aktiviteter og arbeidsprosesser slik at disse i størst mulig grad gir verdi for bruker. 

Til tidstyvdatabasen

I databasen er tidstyver som ble avdekket i forbindelse med fellesføringen 2016 og 2017 meldt inn:

Deldette

Kontakt