Innspill fra ulike brukerfora

En sentral kilde for informasjon om hva som oppleves som tidstyver, kan være informasjon som virksomheten mottar i ulike etablerte brukerfora eller fora som er opprettet for å innhente slik informasjon. Betegnelsen på slike fora kan være alt fra brukerråd, brukerutvalg og brukerpanel.

Publisert: 02. feb 2015, Sist endret: 15. aug 2019

Mange har opprettet ett eller flere brukerfora på permanent basis eller for en avgrenset periode og kanskje også avgrenset til et spesielt tema/fagområde/tjenesteområde mv. Gruppens mandat kan også være av enten rent rådgivende karakter eller være representert på andre måter som gir innflytelse.

Aktuelle lenker: 

Deldette