Kartlegging av arbeidsprosesser - prosessmodellering

Prosessmodellering er en generell metode for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet, deler av en virksomhet eller prosesser som berører flere organisasjoner.

Publisert: 03. feb 2015, Sist endret: 17. aug 2019

Det dreier seg om å på en systematisk måte kartlegge og analysere hvordan ulike aktører eller enheter samarbeider innenfor et eller flere arbeidsfelt.

Prosessmodellering er et verktøy som kan avdekke og dokumentere lav effektivitet i eksisterende arbeidsprosesser. Metoden kan også benyttes når nye prosesser skal etableres og eventuelt digitaliseres. Prosessmodellering brukes altså både som grunnlag for å dokumentere nåværende situasjon, hjelp til å vurdere forbedringstiltak (effektivisering) og for å designe nye prosesser.

Prosessmodellering kan inngå som et supplement til andre metoder for å få kunnskap om mulige tidstyver, for eksempel intervjuer og workshops med ansatte og/eller brukere. I mange tilfeller brukes IT-verktøy i selve modelleringen av prosessen. Det er imidlertid ingen ting i veien for å beskrive prosesser på en enkel måte ved hjelp av papir og blyant eller tegneprogrammer for pc.

I arbeidet med å identifisere tidstyver kan prosessmodellering brukes for å få en oversikt over flaskehalser eller unødvendige trinn i en prosess. Ved å samle nøkkelpersoner i organisasjonen med ansvar for ulike oppgaver, kan man på en enkel måte lage en illustrasjon av en arbeidsprosess. Det kan for eksempel dreie seg om alle trinn i en saksbehandlingsprosess, alle oppgaver og involverte i arbeidet med å lage en stortingsmelding eller handlingsplan.

Prosesskartlegging (prosessmodellering) inngår vanligvis som et element i LEAN.

Deldette