Life events

Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i livssituasjoner for innbyggerne, i stedet for hvordan offentlig sektor er organisert eller samfunnet er regulert.

Publisert: 03. feb 2015, Sist endret: 15. mar 2020

For eksempel som småbarnsforelder eller nærmeste pårørende ved dødsfall må du forholde deg til en rekke offentlige instanser og regelverk. Tilnærmingen tar sikte på hvordan møtet med det offentlige kan forenkles og byrder reduseres.

I kartleggingen kan ulike kvalitative og kvantitative metoder benyttes. Et eksempel på en metode er «Personas» eller en brukerprofil. Det vil at en utformer en arketype dvs. en person med kjennetegn, egenskaper, livssituasjon og behov som representerer mange i en gruppe mennesker. Eksempler kan være en student, en som søker arbeid, en småbarnsforelder, en som nærmer seg pensjonsalder etc. For å lage disse bildene må en bruke ulike datakilder som brukerundersøkelser, statistikk, registrereringer av brukeradferd og spørsmål, virksomhetenes erfaringer. Denne metoden og andre relevante metoder er beskrevet i Mind Labs metodekart.

Et annet eksempel er hentet fra IKT-Norges kommuneundersøkelse. IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011 en undersøkelse om brukeropplevelsen av alle norske kommuners nettsider. Det er bl.a. tatt utgangspunkt i tre ulike brukerprofiler med tilhørende digitale oppdrag.

Dens eksempler på brukerprofiler var:
Familie A
2 voksne og 2 barn, på henholdsvis 2 og 7 år. De skal flytte til en ny kommune hvor de har kjøpt et gammelt hus som må pusses opp. Før de flytter inn må de sende byggesøknad til kommunen i forbindelse med oppussing av nytt bad og riving av en bærevegg. I tillegg trenger de informasjon om hvordan de skal håndtere avfall etter oppussing. De må melde flytting og søke barnehageplass for 2-åringen og SFO for 7-åringen. I tillegg må de melde inn i nye helsetjenester som helsestasjon, tannlege og fastlege. De er også opptatt av å ha en “rik” fritid og ønsker oversikt over hvilke fritidstilbud som finnes i bygda.

Familie B
Hun er enke på 67 år som nå går av med pensjon. Hun har vært i full jobb og levd et aktivt liv. Hun gruer seg for pensjonsalderen, og helsa har begynt å skrante etter at hun brakk lårhalsen på skitur i vinter. Det gjør også at hun ikke lenger vet om hun kan stelle mannens grav jevnlig. Hun trenger nå oversikt over hva hun får i pensjon og vil søke bostøtte. Hun er også interessert i å få en hjemmehjelp som kan hjelpe til med viktige oppgaver. Samtidig ønsker hun å opprettholde et sosialt liv i pensjonstiden, og vil derfor ha et aktivitetstilbud gjennom f.eks. eldresenteret. For å “lysne” tilværelsen skal hun reise til syden med sønnen sin i to uker. I den forbindelse ønsker hun å stoppe posten og få helsetrygdekort om uhellet skulle være ute.

Familie C: Samboerpar på 30 år, som driver eget konsulentselskap. De har etter tre år som samboere bestemt seg for å gifte seg neste vinter. Derfor trenger de oversikt over formaliteter og vielsested. De venter sitt første barn om åtte måneder, og trenger derfor informasjon om svangerskapstjenester og foreldrepermisjon. Siden de som konsulenter er mye på reisefot, trenger de også å skaffe seg en enkel betaling av parkeringsavgift i byen, bompengebrikke og piggdekkoblat.

Deldette