Møter med interesseorganisasjoner

Samtaler, møter eller intervjuer med ulike typer organisasjoner (interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner mv.) på virksomhetens ansvarsområde kan gi nyttige informasjon om «hvor skoen trykker» for virksomhetens brukere.

Publisert: 02. feb 2015, Sist endret: 24. des 2019

For å få mest mulig ut av slike samtaler eller intervjuer, kan det være greit å ta utgangpunkt i en liten intervjuguide eller å sette opp en dagsorden for møtet som deltakerne får i god tid på forhånd. Dette vil gi informanten/e mulighet til å innhente relevant informasjon fra sine medlemmer og samkjøre sine innspill og synspunkter. Husk å ta med et eget punkt om «annet» for å sikre at informantene/møtedeltakerne får mulighet til å ta opp andre forhold som ikke er omtalt i intervjuguiden eller møteagenda. Intervjuet eller samtalen oppsummeres i et referat eller i noen hovedpunkter.

Aktuelle lenker:

Deldette