Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning

Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og mer mangfold i statlige virksomheter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Difi setter i gang nytt traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.  Oppstart er våren 2017. Alle statlige virksomheter er invitert til å delta i programmet.

Alle statlige virksomheter fikk i juni 2016 et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en invitasjon om å delta i traineeprogrammet. Les invitasjonsbrevet

Traineeprogrammet er en ordning der virksomhetene tilsetter personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning i traineestillinger over 1,5 år. Målsettingen er å gi statlige virksomheter mer kompetanse og erfaring med å

- rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne 
- tilrettelegge og lede medarbeidere med ulik behov

Hva må virksomhetene gjøre for å delta i programmet?

Virksomhetene bes om å stille til rådighet en eller flere faste eller midlertidige stillingshjemler som kan lyses ut forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Stillingens varighet bør være 1,5 år. 

Gi tilbakemelding om at din virksomhet vil delta til godtfred.boen@kmd.dep.no så snart som mulig. Vær vennlig og oppgi navn, tlf. nr. og e-post på kontaktperson i virksomheten. 

Hva er Difis ansvar?

Difi har koordineringsansvar, og tilbyr råd og veiledning, fellesmøter og samlinger gjennom hele programmet. Våre tiltak i traineeprogrammet retter seg både mot traineene, deres ledere og mentorer, og HR/personal. Tiltakene skal gi bedre kompetanse som bidrar til læring og gode resultater på arbeidsplassen i programperioden. Programmet har vært gjennomført fem ganger tidligere med gode resultater.

Les mer om traineeprogrammet på KMDs nettsider.

Virksomheter som deltar 2017/2018

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Høgskolen i Volda
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • NAV Arbeid og ytelser Arendal
 • NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes
 • NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
 • Nærings- og fiskeri-departementet
 • Oljedirektoratet
 • Statped
 • Universitetet i Bergen
 • Utlendingsnemnda
 • Utlendingsdirektoratet

Difis tilbud til virksomhetene som er med i programmet 2017/2018

 • koordineringsstøtte og veiledning til HR/personal for å samordne rekrutteringsprosessen
 • informasjon og veiledning til de som er ledere for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, med utgangspunkt i styrkebasert ledelse og positiv psykologi
 • et medarbeiderutviklingsprogram og en mentorordning som skal støtte traineen i å øke egen læring og utvikling på arbeidsplassen
 • mentorene får opplæring og praktisk erfaring med mentoring og coaching. Teknikkene kan også brukes ved problemløsning og utvikling på egen arbeidsplass.

 

Traineeprogrammet 2017-2018
 
 

Erfaringer fra to ledere og en trainee fra traineeprogrammet 2013-2014

Avdelingsdirektør i Skatteetaten Per Helge Rise

 

Fagleder i Petroleumstilsynet Ole Jørgen Melleby

 

Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Anthony Caffrey

 

Last ned

Sist endret: 
23. feb 2017

Deldette

Erfaringer og råd fra tidligere traineeprogrammer

Å være leder for en medarbeider med nedsatt funksjonsevne

Erfaringene fra tidligere traineeprogrammer viser at god medarbeiderledelse er den viktigste tilretteleggingen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Ledere som følger opp, gir tilbakemeldinger og avklarer forventninger får frem potensialet og de gode resultatene.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*