17-07 Notat om vurdering av internasjonale standarder i referansekatalogen (pdf)