Høring ny delversjon av Referansekatalogen 2016

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår justerte og nye anbefalinger til IT-standarder i offentlig sektor. Forslaget innebærer at hele forvaltningen, også kommunal sektor, vil bli anbefalt å bruke IT-standardene. Kravene vil gjøres anbefalte gjennom ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen.

Publisert: 14. jul 2016, Sist endret: 20. aug 2019
Vår dato: 13.07.2016Vår ref: Difi 16/00699
Høringsfrist: 01.09.2015Status: Ferdig behandlet

I høringsnotat beskrives forslagene til nye forvaltningsstandarder, samt tekst som vil gå inn i referansekatalogen.

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no.

Difi ber særlig om kommentarer og synspunkter på følgende:

  1. Bruker din virksomhet standardene i dag?

  2. Hva er virksomhetenes erfaringer/synspunkt på de foreslåtte standardene, både når det gjelder kostnader ved å ta dem i bruk og standardenes egnethet på anvendelsesområdet?

  3. Er det andre standarder på anvendelsesområdene som burde vært vurdert?

  4. Bør de foreslåtte standardene gjøres anbefalte, obligatoriske eller ikke pekes på i det hele tatt?

Høringsfristen er 01.09.2016. Høringsuttalelser merkes med saksnummer 2016/00699, og sendes postmottak@difi.no eller Difi, postboks 8115 Dep, 0032 Oslo.

Høringsinstanser

Ta kontakt med Difi gjennom standard@difi.no hvis du ønsker å vite hvilke høringsinstanser som ble invitert.

Høringsuttalelser

Ta kontakt med Difi gjennom standard@difi.no hvis du ønsker å få tilsendt høringsuttalelsene.

 

Deldette