Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført en høring av forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen var 03.11.2017.

Publisert: 11. okt 2017, Sist endret: 10. okt 2018

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor   

For denne høringen ble det utarbeidet et høringsnotat, som kort beskriver bakgrunn, forslaget til endringer i referansekatalogen, de spørsmålene vi ber om svar på i høringsuttalelsene og en kort redegjørelse for konsekvenser av forslaget. Notatet har vedlagt en høringsversjon av Standard for begrepsbeskrivelser – Definisjoner og modellspesifikasjon, tilhørende diagrammer og en veileder for bruk av standarden.  

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ba om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Deldette

Kontakt

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Jeg ser at revidert standard var tenkt publisert til 01.01.2019. Er det noen nærmere planer for når dette skjer?

Vil en også publisere maskinlesbare av skjema på utvekslingsformater, tenker da spesielt på en ontologi for SKOS-AP-NO?

Er eventuelt modellen vedlagt https://www.difi.no/sites/difino/files/vedl2_-_horingsnotat_med_forslag_til_forvaltningsstandarder_for_maskinell_tilgjengeliggjoring_av_begrepsbeskrivelser_2018-08-17.pdf

stabil for å jobbe mot?

Med vennlig hilsen,
Øyvind Liland Gjesdal