Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført en høring av forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen var 03.11.2017.

Publisert: 11. okt 2017, Sist endret: 10. okt 2018

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor   

For denne høringen ble det utarbeidet et høringsnotat, som kort beskriver bakgrunn, forslaget til endringer i referansekatalogen, de spørsmålene vi ber om svar på i høringsuttalelsene og en kort redegjørelse for konsekvenser av forslaget. Notatet har vedlagt en høringsversjon av Standard for begrepsbeskrivelser – Definisjoner og modellspesifikasjon, tilhørende diagrammer og en veileder for bruk av standarden.  

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ba om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut