Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden er det gjennomført tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS) og Skjema på offentlige nettsider (Elmer)

Publisert: 04. jan 2017, Sist endret: 20. aug 2019
Vår dato: 23.01.2017Vår ref: Difi 17/00158
Høringsfrist: 27.02.2017Status: Ferdig behandlet

I høringsnotat beskrives forslagene til nye forvaltningsstandarder, samt tekst som vil gå inn i referansekatalogen.

Det er kun de nye og justerte anbefalingene vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no.

Se hvert enkelt høringsnotat for hva vi særlig ønsker tilbakemelding på.

Høringsfristen er 27.02.2017. Høringsuttalelser merkes med saksnummer 17/00158, og sendes postmottak@difi.no eller Difi, postboks 8115 Dep, 0032 Oslo.

Høringsinstanser

ca. 200 ulike etater og organisasjoner blir hørt. Ta kontakt med Difi for innsyn i hvilke dersom du ønsker det.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene er tilgjengelig på OEP. Ta kontakt med Difi for innsyn i høringen dersom du ønsker det.

 

Deldette

Kontakt