Høringer

Her høres revisjoner av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og nye delversjoner av Referansekatalogen.

Høring ny delversjon av Referansekatalogen 2016

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår justerte og nye anbefalinger til IT-standarder i offentlig sektor. Forslaget innebærer at hele forvaltningen, også kommunal sektor, vil bli anbefalt å bruke IT-standardene. Kravene vil gjøres anbefalte gjennom ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen.

Høringer 1. kvartal 2017 - Standardisering

I denne perioden er det gjennomført tre høringer på forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder: Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (ISO/IEC10646 - UTF8 mv), Grunnleggende datakommunikasjon – sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder (HTTPS) og Skjema på offentlige nettsider (Elmer)