Hvordan kan vi jobbe sammen om å nå målene i Digital agenda?

06. apr 2017
Oslo

Difi har etablert et prosjekt for å konkretisere marsjordren i Digital agenda. Offentlig sektor kan ikke lykkes med et tverrgående digitaliseringsløft uten private leverandører fra næringslivet. Derfor ønsker vi å invitere næringsliv, interesse- og bransjeorganisasjoner til dialog for å få råd og innspill.

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 06. april 2017 - 12:30
Slutt: Torsdag 06. april 2017 - 15:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Torsdag 30. mars 2017 - 00:00
Avmeldingsfrist: Torsdag 30. mars 2017 - 00:00
Ansvarlig:  Pia Virmalainen Jøsendal, Telefon: 99790167 Rie Aleksandra Walle, Telefon: 95882744

Beskrivelse

Formålet med Difis prosjekt er å utarbeide strategiske prioriteringer for å nå et felles målbilde og en handlingsplan som viser hvordan vi skal fjerne de mest sentrale hindringene, løse utfordringer og realisere muligheter på tvers i offentlig sektor.

Prosjektet prioriterer det offentlig sektor må løse i fellesskap – i samarbeid med næringslivet. Difi gjennomfører prosjektet i samarbeid med de 12 virksomhetene i Skate, styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning. Skate er et strategisk samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltning.

I markedsmøtet vil vi presentere våre foreløpige funn og hypoteser. Vi vil også invitere deltakerne til å dele sine tanker, råd og innspill. Vi stiller tre spørsmål:

  • Hvilken strategiske innretning må vi ta for å øke takten på digitaliseringen i offentlig sektor?
  • Hva er de mest sentrale utfordringene og hvordan bør vi gå frem for å løse dem?
  • Hvilke muligheter bør og kan vi gripe nå?

Arrangementet er til for nøkkelpersoner med strategisk innsikt og forståelse for offentlig sektor. 

Møtet skal streames og lenken sendes ut til deg når du er påmeldt.

Vel møtt! Vi ser frem til spennende dialog med dere!

Direktør i Difi,
Steffen Sutorius

Prosjekteier, avdelingsdirektør digital forvaltning
Grete Orderud

Målgruppe

Næringsliv, interesse- og bransjeorganisasjoner.

Sist endret: 
22. mar 2017