Balanserte anskaffelser gjennom dialog - samspill og totalentrepriser - for leverandører

09. jan 2018
Oslo

Merk: Dette arrangementet kan bli forskjøvet i tid. Nærmere informasjon vil bli lagt ut så snart dato er avklart. - Ikke bestill reise ennå!

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på strategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 09. januar 2018 - 09:00
Slutt: Torsdag 05. april 2018 - 09:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Torsdag 04. januar 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Torsdag 04. januar 2018 - 23:59
Ansvarlig: Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889
Fagkategori: Offentlige anskaffelserLeverandører

Beskrivelse

Kurset består av en oppstartsamling for byggherrer og tre samlinger à to dager hvor oppdragsgivere og leverandører møtes, samarbeider og har dialog. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset de ulike anskaffelsesfasene.

Kursdatoer
9. januar 2018 – Samling 1 – kun byggherrer
17. januar 2018 – Samling 1 – både leverandører og byggherrer

4. april 2018 – Samling 2 – både leverandører og byggherrer
5. april 2018 – Samling 2 – både leverandører og byggherrer

Samling 3, dato kommer så snart det er klart!

Målgruppe

Kurset er for private aktører som er leverandører av totalentrepriser til bruk ved nybygg og eksisterende bygg.

Mål for kurset

 • Kunnskap om handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurranse
 • Ferdigheter til å forankre, planlegge og gjennomføre gode konkurranser basert på dialog
 • Trygghet i hvordan gjennføre både intern og ekstern dialog i en tilbudsprosess

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får jevnlig veiledning til hvordan gjennomføre dialog med innkjøpere. Gjennom økt kompetanse og erfaring blir du deg tryggere når du skal gjennomføre innen denne type tilbudsprosesser.

1.  Samling - Avklare behov og forberede anskaffelser

Teori/forelesning:

 • Strategisk salgsarbeid
 • Det nye regelverket
 • Innspill på kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, evaluering og kontraktsbruk
 • Teknikker for å påvirke til bedre behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget

Gruppearbeid:

 • Lage og fremføre innspill fra bransjen på markedssituasjon, faglige trender og innovative muligheter
 • Lage og fremføre innspill på hva kontrakten og evauleringsmodellen bør inneholde

2. Samling - Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teori/forelesning:

 • Teknikker for dialog med potensielle kunder
 • Tips om hvordan gi innspill til gode tildelingskriterier i dialog med potensielle kunder
 • Kontraktsvilkår

Dialog med potensielle kunder:

 • Sikre muligheter for å etterleve effektiv behovsdekning i kommende konkurranser
 • Dialog med innkjøpere - Inntil åtte en-til-en-møter à 20 minutter

3. Samling - Kontraktsoppfølging

Teori/forelesning:

 • Leverandørdialog og markedsdialog
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av krav & kriterier
 • Læring i organisasjonen

Dialog med potensielle kunder:

 • Sikre god implementering og rollebeskrivelse
 • Etablere gode samarbeidsrutiner
 • Sikre prosedyrer for avvik, endringer, oppfølging og m.v.

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres kontraktsoppfølgingssystem
Publisert: 15. sep 2017, Sist endret: 01. des 2017