Balanserte anskaffelser gjennom dialog - samspill og totalentrepriser - for byggherrer og leverandører

16. jan 2018
Oslo

Merk: Dette arrangementet kan bli forskjøvet i tid. Nærmere informasjon vil bli lagt ut så snart dato er avklart. - Ikke bestill reise ennå!

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for byggeprosjekt med samspill og totalentrepriser. Kurset er rettet mot både leverandører og byggherrer. Samlingene blir i 2018 med første samling i januar. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, miljøkriterier og andre nyttige verktøy.

 

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 16. januar 2018 - 09:00
Slutt: Torsdag 05. april 2018 - 16:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Torsdag 04. januar 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Torsdag 04. januar 2018 - 23:59
Ansvarlig: Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889
Fagkategori: Offentlige anskaffelserBygg og anlegg

Beskrivelse

Kurset består av en oppstartsamling for byggherrer og tre samlinger à to dager hvor byggherrer og leverandører møtes, samarbeider og har dialog. Vi gjennomfør teori og eksempler tilpasset de ulike anskaffelsesfasene.

Kursdatoer
16. januar 2018 – Samling 1 – kun byggherrer
17. januar 2018 – Samling 1 – både leverandører og byggherrer

4. april 2018 – Samling 2 – både leverandører og byggherrer
5. april 2018 – Samling 2 – både leverandører og byggherrer

Samling 3: Ny dato kommer så snart det er klart!

Målgruppe

Kurset er for offentlige ansatte som bruker totalentrepriser ved anskaffelse av nybygg/rehabilitering og deres leverandører. Dere kan bruke et prosjekt som er planlagt gjennomført innen det neste året.

Mål for kurset

 • Kunnskap om handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurranse
 • Ferdigheter til å forankre, planlegge og gjennføre gode konkurranser basert på dialog i egen virksomhet
 • Trygghet i hvordan gjennomføre både intern og ekstern dialog i en anskaffelsesprosess

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får jevnlig veiledning til hvordan gjennomføre dialog med leverandører. Gjennom økt kompetanse og erfaring blir du deg tryggere når du skal gjennomføre innen denne type anskaffelser, men også anskaffelser i andre bransjer.

1. Samling - Avklare behov og forberede anskaffelser

Teori/forelesning:

 • Kontraktstrategi
 • LOA/FOA
 • Strategisk fundamentering av anskaffelser hos ledelse
 • Spesifikasjoner og evaluering
 • Strategiske hensyn
 • Digitalisering
 • Teknikker for behovsbeskrivelse av fag/kategorikunnskap

Dialog med markedet:

 • Motta innspill fra bransjen på markedssituasjon, faglige trender og innovative muligheter
 • Motta innspill på hva kontrakten og evalueringsmodellen bør inneholde

Gruppearbeid

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, spesielt med fokus på kontraktsstrategi og kvalifikasjonskrav 

2. Samling - Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teori/forelesning:

 • Teknikker for leverandørdialog
 • Verktøy for tildelingskriterier
 • Evaluering og måling av effektkostnad
 • Kontraktsvilkår i balanse med spesifikasjoner
 • Samfunnsansvar og etikk
 • Digitalisering
 • Hvordan få til varig miljøendring

Dialog med markedet:

 • Sikre muligheter for effektiv behovsdekning og bred konkurranse i kommende konkurranser
 • Dialog med leverandører - Inntil åtte en-til-en-møter à 20 minutter

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, spesielt med fokus på kontraktsvilkår og tildelingskriterier

3. Samling - Kontraktsoppfølging

Teori/forelesning:

 • Oppfølging av kontraktens målsetninger og strategiske krav
 • Leverandørdialog og markedsdialog i kontraktsoppfølging
 • Læring i organisasjonen
 • Digital kontraktsoppfølging

Dialog med markedet: 

 •  Sikre god implementering og rollebeskrivelse
 •  Etablere gode samarbeidsrutiner
 •  Sikre prosedyrer for avvik, endringer, oppfølging og m.v.

Gruppearbeid:

 •  Evaluere hverandres kontraktsoppfølgingssystem
Publisert: 01. des 2017, Sist endret: 01. des 2017