Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ)

25. apr 2018
Oslo

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Praktisk informasjon

Start: Onsdag 25. april 2018 - 09:00
Slutt: Onsdag 25. april 2018 - 15:30
Adresse: Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Fredag 20. april 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Fredag 20. april 2018 - 23:59
Ansvarlig: Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 982 95 750

Beskrivelse

Publisert: 30. jan 2018, Sist endret: 07. feb 2018