Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling - for leverandører

23. aug 2018
Oslo

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene.  Vi jobber med reelle situasjoner fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom presentasjoner og interaktive økter vil du:

  • møte mange potensielle kunder på én og samme arena
  • gi innspill som kan øke bestillerkompetanse hos potensielle kunder
  • ha dialog med oppdragsgivere
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling og (publiseres høsten 2018)
  • få inspirasjon til innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland


Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 23.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no.

 

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 23. august 2018 - 09:00
Slutt: Torsdag 06. desember 2018 - 15:30
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Tirsdag 26. juni 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Tirsdag 26. juni 2018 - 23:59
Ansvarlig:  Sarah Fossen Sinnahthamby tlf: 412 31 471
Fagkategori: Offentlige anskaffelserLeverandører

Beskrivelse

Kursdatoer:

Samling 1 Dag 1 – 23. august 2018 – Kun leverandører (dvs. tjenesteleverandører og kjøretøyprodusenter)
Dag 2 – 30. august 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2 Dag 1 – 24. oktober 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 
Dag 2 – 25. oktober 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Samling 3 Dag 1 – 5. desember 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver
Dag 2 – 6. desember 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at leverandørene (dvs. tjenesteleverandører og kjøretøyprodusenter) har sin egen oppstartsdag. Deretter er alle samlinger felles, der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog.

Målgruppe

Målgruppen er leverandører av tjenester for innsamling av avfall og produsenter av renovasjonsbiler. Fokuset vil være på innsamling av husholdningsavfall, og det faglige innholdet vil være innrettet mot dette. Leverandører av tjenester for innsamling av næringsavfall er likevel velkommen til å delta dersom de finner læringsarenaen relevant.

For oppdragsgivere er målgruppen alle offentlige virksomheter som kjøper inn tjenester og kjøretøy for innsamling av avfall. Vi inviterer både virksomheter som henter inn avfall i egenregi og dem som setter ut disse tjenestene på anbud. Fokuset vil være på innsamling av husholdningsavfall, og det faglige innholdet vil være innrettet mot dette. Offentlige innkjøpere av tjenester for innsamling av næringsavfall er likevel velkommen til å delta dersom de finner læringsarenaen relevant.

Mål for kurset

Mer balanserte og bedre anskaffelser av tjenester og kjøretøy for innsamling av husholdningsavfall.

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen 
som vil legge til rette for:
• Forbedret kontraktsstrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og veiledes i dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om hvordan levere tilbud som svarer på kundens behov. Beste praksis vil bli utarbeidet gjennom oppgaver og aktiv deling av kunnskap.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen

Teori

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:

• Strategisk salgsarbeid

• Anskaffelsesregelverket

• Kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, evaluering og bruk av kontrakt

• Teknikker for dialog

• Teknikker for å påvirke til bedre behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget

Dialog

• Gi innspill på markedssituasjon, faglige trender og innovasjon

• Gi innspill på kontraktens innhold og evalueringsmodeller Gruppearbeid Hvordan dekke faktisk behov hos oppdragsgiver? Gi innspill til oppdragsgivers evalueringsmodell. Gi innspill for å sikre balanserte kontrakter. Belyse markedssituasjon og skap rom for innovative løsninger. Gi innspill til gode rutiner for implementering og kontraktsoppfølging.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen

Teori

• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen

• Samfunnsansvar og etikk

• Dypere forståelse av avfallsinnsamling

Dialog med markedet

• Gi innspill til oppdragsgiverne på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter

• Gi innspill til oppdragsgiverne på hvordan dere ønsker å bli målt, hva dere vil konkurrere på 

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen

Teori

• Gjennomføringsmodeller

• Evalueringsmodeller

• Balanserte kontraktsvilkår

• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag

• Dialogteknikk i praksis

Dialog med markedet

• Bidra til effektiv behovsdekning

• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelse

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen

Teori

• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen

• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering

• Læring i organisasjonen

• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølging

Dialog med markedet

• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse

• Etablere gode samarbeidsrutiner

• Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv.

Endringer i programmet kan forekomme.

Publisert: 07. mai 2018, Sist endret: 08. mai 2018

Deldette