Tre nye e-læringsprogram fra Difi

Difi lanserer tre nye e-læringsprogram for alle ansatte i offentlig forvaltning. Kursene inngår i det digitale kompetanseløftet På nett med læring, og er gratis tilgjengelig for både statlig- og kommunal forvaltning.

Publisert: 12. mai 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Onsdag 13. mai 2015 lanserer Difi årets nye e-læringsprogram i et vårslipp på Filmens hus i Oslo. Kursens er:

  • Innsyn: Et e-læringsmagasin om offentleglova. Kurset gir økt kunnskap og forståelse av loven, og tar opp utfordringene rundt god forvaltningsskikk og åpenhet i forvaltningen.
  • Finn veien: Et e-læringskurs om å styre digitaliseringsprosjekter. Kurset er basert på prosjektveiviseren.no, og skal bidra til god prosjektstyring, prosjektgjennomføring og prosjekteierstyring i offentlig sektor. 
  • Er det sikkert?: E-læringskurs om informasjonssikkerhet for ledere. Kurset skal bidra til økt forståelse hos ledere for hvorfor de må ta informasjonssikkerhet på alvor.

Difis e-læringskurs sikrer høy faglig kvalitet og relevans gjennom bred involvering fra representanter for statlige virksomheter i hele utviklingsprosessen, fra behovskartlegging til ferdig produkt.

Strategisk kompetanseutvikling i forvaltningen

Som et ledd i regjeringens satsing på digital opplæring utvikler Difi en egen plattform for digitale læringsressurser og e-læringskurs.

– Digitale læringsressurser vil ha en nøkkelrolle i strategisk kompetanseutvikling i fremtiden. Både virksomheter og ansatte må raskt kunne tilegne seg ny kunnskap, videreutvikle eksisterende erfaring, i tillegg til at de må dele mer på tvers i forvaltningen. Det er her Difis e-læringskurs vil være en viktig suksessfaktor, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Statlige virksomheter bruker om lag to milliarder kroner årlig til kompetanseutvikling. En del av disse ressursene kan nå bli brukt bedre ved at medarbeiderne bruker Difis e-læringsløsninger.

– Difis e-læringsprogram når alle ansatte i offentlig sektor, uten at det koster virksomhetene noe ekstra. Difi betaler for opplæringsprogrammene, og mange flere i offentlig forvaltning får opplæring til en langt rimeligere penge enn tidligere. Vi snakker om samfunnsøkonomisk gevinst, sier Killengreen.

– Vi vet at mange virksomheter ønsker kompetansetiltak som er lett tilgjengelige og fleksible med tanke på tid og sted. Da er e-læring effektivt, sier Killengreen.

Nye og relevante kurs hvert år

Difi utvikler nye kurs hvert år. Alle kursene er gratis og ligger tilgjengelig på difi.no. De kan brukes der de ligger, eller de kan lastes ned og brukes på virksomhetsinterne læringsplattformer hos de som har det.

Fjorårets e-læringssuksess Får Walter lov? er et kurs i forvaltningsloven. Da kurset ble tilbudt som e-læringskurs, økte antallet kursdeltakere fra om lag 100 til 2440 deltakere på ett år. Også e-læringsprogrammet Sats økte fra 413 i 2013 til 932 antall deltakere i 2014. Andre eksempler på digitale opplæringsprogram er Å starte i staten, Helt sjef! og Snakk om utvikling. 

Les mer om På nett med læring og de nye kursene på difi.no

Deldette

Kontakt