Digitalt førstevalg: Hvordan er møtet med offentlig sektor?

Er du interessert i statistikk og analyse på digitaliseringsområdet? Difi arrangerte et frokostseminar 22. september hvor den ferske EU-rapporten eGovernment Benchmark og SSBs undersøkelse om Bruk av IKT i husholdningene presenteres.

Publisert: 08. sep 2017, Sist endret: 29. okt 2018

En viktig del av EUs benchmark er vurdering av "8 livshendelser" som dekker vanlige offentlige tjenester, både ut fra et innbygger- og et næringslivsperspektiv. Hver livshendelse assosieres med en brukerreise for innbyggeren eller virksomheten. Dette er særlig interessant siden regjeringens bestilling om digitalt førstevalg også innebærer å se på sammenhengende tjenester på tvers av virksomheter. 

For å diskutere funnene fra EU sin undersøkelse og hvordan dette kan forbedres i Norge, så inviterer vi de virksomhetene som har et medansvar i en eller flere av de 8 livshendelsene til et møte etter frokostseminaret. 

Deldette