Effektiviser ved å prioritere og styre prosjektene bedre

Lars Nokken

Trenger du gode tips til hvordan din virksomhet kan gå frem for å etablere porteføljestyring, eller hvordan du kan styre dine prosjekter i mål? Difi har nå utviklet nye sider om Virksomhetens prosjektorganisasjon på Difi.no.

Publisert: 29. nov 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Nye sider Difi.no:

Difi har forbedret og utvidet sine nettsider om prosjekt-, program- og porteføljestyring til Virksomhetens prosjektorganisasjon.

- Vi har tatt utgangspunkt i våre tidligere nettsider om prosjekt-, program- og porteføljestyring, og satt disse temaene inn i et mer helhetlig virksomhetsperspektiv, sier seniorrådgiver Lars Nokken i Difi.

Nokken forteller at noe av hensikten har vært å løfte innholdet på nettsidene fra en metodikk-orientert fremstilling til en mer brukerrettet beskrivelse av hvordan den enkelte virksomhet kan ha praktisk nytte av prosjekt-, program- og porteføljestyring i sin virksomhet.

Det er blant annet laget nye sider om Roller og ansvar, Kompetanseutvikling og Prosjektorganisasjonens modenhet. Under Porteføljestyring er det lagt inn nye sider med råd om Hvordan etablere porteføljestyring i din virksomhet.

Gevinster ved å utvikle virksomhetens prosjektorganisasjon

Din virksomhet kan oppnå effektiviseringsgevinster ved å få mer oversikt over prosjektaktivitetene.

I en porteføljeoversikt får du synliggjort alle prosjekter og programmer på tvers av linjeorganisasjonen. Det gir ledelsen et bedre grunnlag for å foreta en felles, strategisk prioritering slik at ressursene settes inn i de prosjektene og programmene som har det største gevinstpotensialet, forteller Nokken.

Ved å arbeide systematisk med modenhetsvurderinger vil din virksomhet få hjelp til å identifisere gode forbedringstiltak og dermed utvikle prosjektorganisasjonens modenhet.  Difi ønsker å teste ut veiledningsmateriell og verktøy som skal støtte virksomhetens arbeid med dette. Ta kontakt dersom virksomheten din vil være pilot, oppfordrer Nokken.

Nettverk for program- og porteføljestyring

Difi har i flere år organisert Nettverket for program- og porteføljestyring. Hensikten er å tilby en arena for erfaringsutveksling og gjensidig støtte. Samlingene arrageres på omgang mellom virksomhetene i nettverket. Neste møte finner sted 13. desember. Nettverket er åpent for deltakelse fra alle offentlige virksomheter.

Nokken fremhever den positive delingskuluren som etter hvert har utviklitet seg, og oppfordrer også til å bruke markedet som hjelp til å utvikle virksomhetens modenhet. På sidene Kompetanseutvikling har Difi utarbeidet en oversikt over leverandører som tilbyr opplæring i porteføljestyring. Denne listen bygges ut etter hvert som flere leverandører melder inn sine tilbud.

 

Deldette

Kontakt