Digitaliseringsrådets erfaringsrapport

Siden 1. januar 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet 40 prosjekter fra 15 departementsområder, og det er de som utgjør grunnlaget for årets erfaringrapport.

Publisert: 10. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Målet med rapporten er å dele erfaringene vi har høstet, med et bredere publikum blant virksomheter som driver utvikling gjennom digitalisering.

Digitaliseringsrådet har møtt 40 prosjekter og gitt over 300 anbefalinger. Erfaringene så lang viser at virksomhetene er blitt modnere siden 2016. Samtidig er variasjonen mellom etatene fortsatt påtakelig. Viljen er sterk, men kompetansen, ressursene og evnen til å gjennomføre kompliserte endringer ved hjelp av digitalisering er svært ujevnt fordelt.

Prosjektene vi har behandlet

40

Antall prosjekter

3,640

Samlet kostnadsanslag (mrd. kroner)

7,636

Samlet gevinstanslag (mrd. kroner)

15

Antall departementer

Viktige funn

I forrige rapport pekte vi på tre områder som det er krevende for virksomhetene å håndtere:

  • å få til samarbeid på tvers
  • å ta ut gevinster og dokumentere hvordan de er tatt ut
  • å skape fornyelse

Dette er fortsatt områder som departementer og virksomheter må jobbe mye med. Samarbeid på tvers er et av de temaene vi oftest diskuterer med virksomhetene vi møter. Vi ser tegn til at flere nå ser utover egen virksomhet og forsøker å involvere andre.

Rammene til virksomhetene er utfordrende 

Siden 2016 har vi sett at prosjektene blir mer modne. De som prøver å få til smidig utvikling og organisering, støter ofte på et mindre smidig styringssystem, og mange prosjekter får derfor en lang ferd fra idé til realisering. Det setter vi søkelyset på i rapporten.

Ledere som ønsker å ta risiko, må få støtte, og virksomhetene må oppleve at de har departementet i ryggen når de jobber annerledes – til beste for brukerne.

Se Digitaliseringsrådets funn i opptak

Onsdag 17. oktober arrangerte Digitalseringsrådet frokostseminar hvor vi presenterte rapporten. Nå kan du se seminaret i opptak.

 

Deldette

Kontakt