Vinnerne av anskaffelsesprisene 2018

Onsdag 7. november 2018 delte Difi ut anskaffelsespriser til to verdige vinnere: Undervisningsbygg og Statsbygg.

Publisert: 07. nov 2018, Sist endret: 31. okt 2019

Det var seks nominerte innenfor priskategoriene bærekraftige anskaffelser og digitalisering og god styring.

Prisen for bærekraftige anskaffelser

Vinneren er Undervisningsbygg.

Anskaffelsesprisen 2018 til Undervisningsbygg

Vinnerne fra Undervisningsbygg: Rigmor Hansen (adm.dir), Bodil Motzke (miljørådgiver), Terje Stepaschko (juridisk direktør) og Tore Fredrikssen (eiendomsdirektør)

 

Juryen for Anskaffelsesprisen bærekraftige anskaffelser har bestått av følgende medlemmer:

 • Kristin Halvorsen fra CICERO Senter for klimaforskning
 • Camilla Gramstad fra Virke
 • Heidi Furustøl fra Initiativ for etisk handel
 • Per Harbø fra Leverandørutviklingsprogrammet
 • Marit Holter-Sørensen fra Difi
 • juryleder Mona Stormo Andersen fra Difi

Juryens begrunnelse

Juryen ønsker å berømme alle de tre nominerte kandidatene. Alle oppfyller kriteriene for bærekraftige anskaffelser. Hvis juryen skal komme med et ønske for fremtiden så er det og også inkludere håndtering av menneskerettighetsbrudd i leverandørkjedene, slik at Anskaffelsesprisens krav om etisk, og ikke bare miljømessig bærekraft blir oppfylt.

I år er det en nominert som skiller seg ut på en særskilt måte ved å gå foran. De ser at de har muligheter som ikke andre har og deler derfor sin kunnskap med andre. Virksomheten jobber systematisk fra strategi til gjennomføring og målinger av resultater. 

Virksomheten har tatt utgangspunkt i de overordnede målene for miljø og etablert en egen strategi for hvordan anskaffelser skal bidra til å oppnå disse målene. Virksomheten strekker seg langt og jobber innovativt for å nå miljømålene. Ikke bare legger de seg på de mest miljøvennlige løsningene for energi som passivhus, bruk av solcellepaneler og lavkarbonbetong, men de har også fokus på utslippsfri byggeplass og ombruk av byggematerialer. 

Juryen bemerker særlig at virksomheten tar i bruk sirkulær økonomi ved at de bruker byggematerialer om igjen. Slagordet «Det finnes ikke søppel mer» er betegnende for virksomhetens satsning på ombruk. De ser ressurser i avfall. 

Vinneren fører an og går «all in» fra strategi, samhandling med fagressurser på miljø og prioriterer tid og ressurser for å dele med andre.

Prisen for digitalisering og god styring

Vinneren er Statsbygg.

Anskaffelsesprisen 2018 til Statsbygg

Anskaffelsesprisen 2018 for digitalisering og god styring: Direktør for økonomi-og virksomhetsstyring, Marianne Nordby Fålun og kontraktsrådgiver Bård Sandbæk, begge fra Statsbygg.

 

Juryen for Anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring har bestått av følgende medlemmer:

 • Jacob Landsvik fra Universitetet i Oslo
 • Tommy Hestem fra Kommunenes innkjøpsforum
 • Arnhild Gjønnes fra NHO
 • André Hoddevik fra Difi
 • Anna Katrine Hvardal fra Difi
 • juryleder Mona Stormo Andersen fra Difi

Juryens begrunnelse

Juryen ønsker å understreke at vinneren viser en usedvanlig god gjennomføringsevne med en bredde i resultater som er imponerende. Viktig suksesskriterium for resultatene er fokus på motivasjon gjennom bred involvering av de ansatte.

Vinneren har innført kategoristyring med fast struktur for samarbeid med linjen. Juryen mener at vinneren samhandler med andre fagavdelinger på en forbilledlig måte.

Vinneren har økt det strategiske fokuset på innkjøpsarbeidet ved å tilgjengeliggjøre styringsinformasjon som beslutningsstøtte og integrert innkjøp i økonomistyringen. De skreddersyr informasjon for ledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere. I tillegg har de digitalisert innkjøpsprosessene fra bestilling til betaling og sikret integrasjon mot sentrale fagsystemer.

Vinneren er et godt eksempel for andre.