Nytt Difi-notat: Standarder for sikker informasjonsutveksling på Internett

Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert tekniske standarder for sikker informasjonsutveksling på Internett.

Publisert: 11. des 2018, Sist endret: 04. mar 2019
Forside Difi-notat 2018:4
 
 

Notatet beskriver hva vi mener med uønsket trafikk på Internett og bruk av tekniske standarder som risikoreduserende tiltak på området informasjonssikkerhet. 

 

Kontakt