NAV gir staten inkluderingshjelp

Foto: Difi

Nytt NAV-tilbud skal konkret hjelpe statlige virksomheter i Oslo med å rekruttere aktuelle, kvalifiserte kandidater med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Informasjonen finner du her på Difis sider.

Publisert: 31. jan 2019, Sist endret: 31. jan 2019

Mange virksomheter er i startgropa i arbeidet med inkluderingsdugnaden. Det er et klart mål at fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne.

Onsdag 30. januar kunngjorde kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og direktør for NAV, Sigrun Vågeng, at NAV St. Hanshaugen får en viktig rolle i dette arbeidet for statlige virksomheter i Oslo.

Skreddersydd støtte til rekruttering

NAV St. Hanshaugen i Oslo blir inngangsporten til alle statlige virksomheter i Oslo som skal rekruttere nye arbeidstakere. Her sitter markedskontakter som kjenner godt til statsansatteloven, og rammebetingelsene for å rekruttere i staten.

– Staten må ta et større ansvar for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Jeg håper alle statlige virksomheter i Oslo som har en ledig stilling, vil kontakte NAV St. Hanshaugen. Her vil de få skreddersydd, kunnskapsbasert bistand i arbeidet med å rekruttere bredere, sier Monica Mæland i en pressemelding.

Informasjonen om hva du som statlig arbeidsgiver kan få hjelp til av NAV, og hvem du kan kontakte hos NAV St. Hanshaugen, finner du på Arbeidsgiverportalen i Difi.

Difis målgruppe er statlige arbeidsgivere, HR-medarbeidere og ledere i staten. Arbeidsgiverportalen og veiledningstjenesten i Difi skal sørge for at dere som statlige arbeidsgivere har støtte og verktøy slik at dere som virksomhet lettere kan nå fem prosent-målet i inkluderingsdugnaden.

NAV St. Hanshaugen kan bistå statlige virksomheter i Oslo med:

  • å identifisere virksomhetens behov for ny kompetanse og utforming av stillingsinnhold og kunngjøring når virksomheten skal ansette
  • å finne aktuelle og kvalifiserte kandidater blant NAVs brukere som er i målgruppen for inkluderingsdugnaden
  • å avklare eventuelle tilretteleggingsbehov knyttet til aktuelle kandidater og vurdere bruk av virkemidler som NAV rår over
  • å følge opp den nyansatte etter ansettelsen
  • å være en samtalepartner for HR-ansatte og ledere i inkludering/mangfoldsrekruttering

På Arbeidsgiverportalen kan du finne kontakt til NAV St. Hanshaugen og få mer informasjon: