Godt nytt for digitalisering og omstilling

Regjeringen har vedtatt å styrke digitaliseringsinnsatsen ved å samle Altinn og Difi i et nytt direktorat. Samtidig flyttes Difis avdeling for utredning og analyse og avdeling for ledelse til Direktoratet for økonomistyring.

Publisert: 15. mar 2019, Sist endret: 15. mar 2019

Det nye digitaliseringsdirektoratet skal være operativt fra 1. januar 2020.

- Nå mener jeg vi får den spydspissen på digitaliseringsområdet vi trenger for at Norge skal bli verdens beste på digitalisering.  Et nytt, felles direktorat vil gi en bedre samkjøring av premissgiver- og leverandørrollen, og det mener jeg er en veldig klok beslutning av digitaliseringsministeren, sier Difi-direktør Steffen Sutorius.

Arbeidet med å planlegge det nye direktoratet vil starte straks de tre berørte virksomhetene mottar oppdragsbrev med mandat til å konkretisere og forberede ny organisering, slik at den kan tre i kraft 1. januar 2020.

Difis avdeling for ledelse og avdelingen for utredning og analyse vil fra samme dato bli overført til Direktoratet for økonomistyring. Det betyr at fagområdene økonomi, styring, ledelse og organisering vil være samlet ett sted. Det vil også analysemiljøet for omstilling og effektivisering i staten.

- Det tror jeg vil styrke offentlig sektors evne til å levere enda bedre resultater også på disse områdene, sier Sutorius.

Kontakt